– Det er viktig å påpeke at ikke alle smittetilfeller nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie, sier forsker Karin Magnusson ved FHI.
– Det er viktig å påpeke at ikke alle smittetilfeller nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie, sier forsker Karin Magnusson ved FHI.

Høyere forekomst av smitte blant barnehageansatte og lærere i Oslo-området

Det er fortsatt mest koronasmitte blant ansatte i serveringsbransjen. Samtidig viser ferske tall fra FHI at barnehageansatte og grunnskolelærere særlig i Oslo-området, har høyere forekomst av smitte enn gjennomsnittet.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere undersøkt om yrkesgrupper som har tett kontakt med andre mennesker, har forhøyet risiko for å bli smittet av koronaviruset sammenlignet med andre i yrkesaktiv alder.

Mandag presenterte FHI nye tall for koronasmitte blant ulike yrkesgrupper. De viser at det fortsatt er ansatte i serveringsbransjen som topper statistikken over mulig smitterisiko.

De ferske tallene viser også at assistenter i barnehage og SFO, barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet. Dette gjelder spesielt for ansatte i Oslo-området, opplyser FHI.

– Tallene som nå også inkluderer hele november og dels desember, indikerer noe høyere smitteforekomst for barnehagelærere, grunnskolelærere og assistenter i barnehage og skolefritidsordning (SFO) enn hva som har blitt funnet tidligere. Økningen gjelder særlig for ansatte i Oslo. Den sees i mindre grad i resten av landet, med unntak av høyere forekomst blant barnehagelærere i Innlandet, uttaler FHI-forsker Karin Magnusson i en artikkel på fhi.no.

Fordi det er få smittede per yrkesgruppe i de fleste fylkene må de fylkesvise tallene tolkes med forsiktighet, påpeker Magnusson.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Figur. Andel smittede med covid-19 per 1000 arbeidstagere i respektive yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Vertikale linjer viser gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år).</span>
Figur. Andel smittede med covid-19 per 1000 arbeidstagere i respektive yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Vertikale linjer viser gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år).

Det understrekes samtidig at studien ikke sier noe om hvor disse yrkesgruppene er blitt smittet. Studien sier dermed heller ikke om den høyere smitten blant dem skyldes kontakt med barnehagebarn, elever eller med kolleger, eller forhold som ikke har noe med yrkene å gjøre.

Nylig publiserte FHI en studie der resultatene tyder på at barn i barneskolealder i liten grad viderefører koronasmitte på skolene.

Tester seg ofte sammenlignet med smittenivået

Forskerne har også sett på testaktivitet i yrkesgruppene. FHI opplyser at lærere generelt tester seg ofte sammenlignet med smittenivået. Ansatte innen servering, renhold og transport tester seg sjeldnere.

Forsker Karin Magnusson påpeker at ikke alle smittetilfeller blant de ulike yrkesgruppene nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre.

– For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie. Vi kan ikke vite om vi har justert tilstrekkelig for bakenforliggende faktorer som kan påvirke smittetallene, slik som reising, bosted, boforhold, atferd eller kunnskap om helse og smittevern, uttaler hun i artikkelen på fhi.no.

Fakta om studien:

Studien omfatter om lag 3,5 millioner innbyggere i yrkesaktiv alder mellom 20–70 år. Gjennomsnittet er 44 år. Det er tilnærmet lik fordeling mellom menn og kvinner.

Sysselsatte i de angitte yrkesgruppene ble sammenliknet med resten av befolkningen i yrkesaktiv alder, og risikoen for smitte ble justert for alder, kjønn og eget og mors fødeland.

Data om covid-19 ble hentet fra Beredt-C19-registeret ved Folkehelseinstituttet. Dette registeret kombinerer data fra blant annet Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), MSIS-labdatabasen, Norsk pasientregister, Folkeregisteret og NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Les hele forskningsartikkelen Medrxivs nettside (medrxiv.org).

Powered by Labrador CMS