Rekordstor pågang til Giftinformasjonen – barn under fem år utgjør stor andel

Giftinformasjonens årsrapport er klar, og hendelser som omhandler barn under fem år utgjør en stor andel av henvendelsene.

Publisert

Giftinformasjonen mottok 47.437 henvendelser i 2020, som er det høyeste antall noensinne og en økning på 10,3% fra 2019, heter det i rapporten. 2,1 prosent av henvendelsene kom fra skole eller barnehage.

I nesten 30 000 av henvendelsene var årsaken til eksponeringen uhell. Dette omfatter at personer har vært uheldig og fått noe i øyet, pustet inn gass, tatt for mye legemidler ved uhell, tatt feil av vannflaske og kjemikalier eller barn som har utforsket verden ved å smake på den.

– Giftinformasjonen får hvert år mange henvendelser om barn som smaker på både planter og bær. De fleste uhellsinntak av planter hos barn er lite farlige, og trenger sjelden legeoppfølging. Ved små uhellsinntak er det oftest nok å utelukke de giftigste plantene, heter det i rapporten.

Av 3.703 henvendelser om planteeksponeringer hos mennesker, gjaldt 1.491 henvendelser knyttet til barn i alderen 1-4 år. 344 av dem kom fra barnehager eller skoler.

– Farevurderingen var i stor grad «forgiftning usannsynlig» eller «fare for/etablert lett forgiftning», og kunne følges med på hjemme. Men også en andel henvendelser gjaldt eksponeringer som ble vurdert til at det var fare for eller etablert en moderat- eller alvorlig forgiftning.

Små barn

Giftinformasjonen har gått i dybden på aldersgruppen 0-4 år, og sett nærmere på saker hvor årsaken til eksponering har vært uhell, og de har vurdert inntaket til å kunne være fare for moderat eller alvorlig forgiftning. Totalt ble det registrert 771 av disse henvendelser, 642 av disse henvendelsene gjaldt barn i aldersgruppen 1-4 år.

– Felles for eksponering i denne gruppen, er at de gjerne undersøker omgivelsene ved å putte ting i munnen, og at de i etterkant ikke greier å redegjøre for hva som har skjedd. Dette medfører at man gjerne legger inn en stor sikkerhetsmargin, og tar høyde for at inntaket/eksponeringen er større enn det som viser seg å være tilfelle. Dette gjenspeiler seg i giftinformasjonens risikovurdering av hendelsen, som gjerne da blir alvorligere enn det som reelle utfallet, heter det.

Av 771 eksponeringer ble faregraden vurdert som moderat i 527 tilfeller, mens 244 ble vurdert som alvorlig. Den vanligste eksponeringsveien var gjennom munnen (571 tilfeller), fulgt av øyeeksponeringer (59 tilfeller), hudeksponeringer (47 tilfeller), bitt/stikk (20 tilfeller) og inhalasjon (13 tilfeller).

Eksponering

– Hva barn i denne aldersgruppen blir eksponeres for, gjenspeiles av det som finnes i et vanlig hjem, står det i rapporten.

192 tilfeller gjaldt legemidler, og her var det ingen legemiddelgruppe som utpekte seg.

– Henvendelsene fordeler seg over reseptfrie og reseptpliktige legemidler.

167 henvendelser omhandlet produkter i gruppen rengjøringsmidler. Og her var det sterkt basiske produkter medfører risiko for etseskader som dominerte. Eksempler på dette er avløpsåpnere (40 henvendelser), ovnsrens (23 henvendelser), salmiakk (15 henvendelser) og klorin (12 henvendelser),

– 51 hendelser omhandler eksponering for batterier, hvorav miniatyrbatterier var svelget i 34 av tilfellene. 44 henvendelser omhandler eksponering for desinfeksjonsmidler, 34 av disse var eksponering for håndsprit/desinfeksjonssprit og skyldes i all hovedsak inntak av produktet. Eksponering for giftige planter og dyr utgjorde til sammen 66 henvendelser, hvorav planteeksponeringer stod for 46 henvendelser og huggormbitt utgjorde 20 henvendelser. Enkelte næringsmidler kan også utgjøre en forgiftningsrisiko, og 37 henvendelser omhandlet inntak/eksponering for næringsmidler

Desinfeksjon

I 2020 fikk Giftinformasjonen 623 henvendelser om eksponeringer for desinfeksjonsmidler hos barn under 5 år, mot 260 i 2019. De slår fast at de fleste uhell med hånddesinfeksjon er lite farlige, og kan håndteres hjemme.

– Produktene er relativt giftige, men smaken gjør at det vanligvis ikke drikkes farlige mengder ved uhell. Barn er mer utsatt for forgiftning, da de kan få reduksjon av blodsukkeret i tillegg til ruseffekt. Det kan også være vanskelig å estimere mengden barn har fått i seg. Disse faktorene gjør at vi anbefaler observasjon på legevakt eller sykehus etter en del eksponeringer hos barn selv om vi erfarer at det svært sjelden blir alvorlig, heter det i rapporten.

Du kan lese hele rapporten her. (Ekstern lenke.)

Powered by Labrador CMS