Bedre håndhygiene i barnehagene fører til mindre diaré og færre luftveis­infeksjoner, noe som igjen fører til at barna blir mindre syke.

Bedre vask holder både barn og voksne friske

Skjerpet håndhygiene kan halvere antall infeksjoner i barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Det er bred enighet om at smitteverntiltak er bra og nødvendig, men forskning kan bidra til å finne de tiltakene som er mest effektive og gjennomførbare. På oppdrag fra Folkehelseinstituttet har forskere ved Kunnskapssenteret laget en oversikt over studier av smitteverntiltak i barnehager.

– Vi fant at ved å skjerpe håndhygienen, ble forekomst av diaré og luftveis­infeksjoner betydelig mindre. Det ser også ut til at man kan forvente lavere sykefravær, sier prosjektleder og seniorrådgiver Ingeborg B. Lidal ved Kunnskapssenteret.

Forskerne ved Kunnskapssenteret så også på det å kombinere flere grep for å redusere smitte og fravær. Det dreide seg om å gi smittevern­opplæring i tillegg til å innskjerpe håndhygiene, rutiner for bleieskift og regelmessig ren­hold av leker og lokaler. Dokumentasjonen for kombinerte tiltak er mer usikker, men indikerer at også dette kan føre til færre infeksjoner i barnehager.

Forskerne fant studier som undersøkte om det er effektivt at smittebærere får «karantene» fra barnehagen, om endring i bruk av utendørstid eller forbedret utstyr for hygiene­prosedyrer gir færre infeksjoner og lavere sykefravær. Dokumentasjonen var ikke solid nok til å kunne trekke konklusjoner om virkningen av disse tiltakene.

– Vårt materiale tok for seg mange smitteverntiltak i barnehager, og de fleste ser ut til å virke. Likevel kan vi ikke anslå grad av virkning for mange av tiltakene, fordi dokumentasjon har varierende kvalitet, fortsetter Lidal.

Rapporten fra Kunnskapssenteret viser hvilke type smitteverntiltak som er studert i såkalte kontrollerte studier i barnehager. Den viser at innholdet i smitteverntiltak spenner vidt, og at tiltak kan rettes både mot ansatte, barn, foresatte og de fysiske omgivelsene i barnehagelokalene.

– Vår gjennomgang har ikke avdekket ulemper med slike tiltak. Den har imidlertid vist at det trolig er fordeler av både enkle og sammensatte tiltak. Rapporten peker også på tiltak som er lite studert. Derfor vil det være spesielt nyttig å evaluere effekten av fremtidige fysiske smitteverntiltak i barnehager, eventuelt hvilket tiltak som er mest effektivt og gjennomførbart i norske barnehager, avslutter Ingeborg B. Lidal.

Powered by Labrador CMS