Hold barnet hjemme: Det er viktig å holde barnet hjemme når det det syk, for å unngå at andre barn og ansatte smittes.
Hold barnet hjemme: Det er viktig å holde barnet hjemme når det det syk, for å unngå at andre barn og ansatte smittes.

Nå er det høysesong for norovirus

Vinteren er høysesong for omgangssyke, som i de fleste tilfeller er forårsaket av norovirus. Slik unngår du smitte.

Publisert Sist oppdatert

Både desember og januar har vært preget av mange utbrudd av norovirus i Norge. Det melder Folkehelseinstituttet (FHI).

– God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at norovirus sprer seg, sier seniorrådgiver Solveig Jore ved FHI.

Håndvask med såpe og rennende vann anbefales fremfor alkoholbasert hånddesinfeksjon som er mindre effektivt mot norovirus. Spesielt med hensyn til små barn som har mer følsom hun enn voksne.

Svært smittsomt

I desember 2016 ble det meldt 27 utbrudd. Det er en kraftig økning fra samme periode i 2015, hvor det ble meldt om seks utbrudd. Den samme trenden gjelder også for januar 2017, hvor det er registrert 19 utbrudd mot syv i januar 2016. De fleste av disse er meldt fra institusjoner og utbruddene er forårsaket av norovirus eller har ukjent smittestoff, men med symptomer av oppkast og/eller diaré.

– Norovirus er svært smittsomt, og beboere ved helseinstitusjoner er særlig utsatt ved et utbrudd, understreker Jore.

Personer er mest smittsomme når de har oppkast og diaré, Norovirus kan også smitte i en kort periode før symptomstart samt et par dager etter at symptomene har opphørt. Det tar 12 til 48 timer fra man blir smittet til symptomene melder seg. Symptomene er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré, og varer mellom én og tre dager Mange kan også oppleve influensalignende symptomer som feber, muskel - og verkende ledd samt hodepine.

Små barn er ekstra utsatt for dehydrering og må følges nøye med på.

Barnehagebarn mer utsatt

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner. Det er viktig med god pleie og rikelig med drikke for å kompensere for væsketap.

Barnehagebarn er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Ifølge FHI forekommer forkjølelse nesten dobbelt så ofte hos yngre barnehagebarn sammenlignet med barn som ikke går i barnehage, mens mage/tarm-infeksjoner er opptil tre ganger så vanlig blant barnehagebarn.

Funn fra de to store, norske forskningsprosjektene GoBan og Blikk for barn, viser at mange norske barnehager slurver med hygienen.

I barnehagen spres smitte hovedsakelig gjennom direkte og indirekte kontaktsmitte, og antakelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. Selv om en viss smittespredning synes uunngåelig på grunn av barns generelle atferd, kan man med noen grep begrense spredningen av smittsomme sykdommer i barnehagen.

Hygieneråd

Ifølge FHI forebygges smitte best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Her er instituttets hygieneråd:

  • 1. Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid såpe og varmt vann ved håndvask.
  • 2. Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk og bleieskift.
  • 3. Vask hendene når barna kommer inn etter å ha vært ute, og før matlaging og måltider.
  • 4. Unngå å nyse og hoste på hverandre.
  • 5. Vask hendene etter tørking av snørr eller andre sekreter.
  • 6. Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang i uken. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin.
  • 7. Engangshansker bør brukes ved stell av blødende sår og neseblødninger. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte.
  • 8. Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker.
  • 9. Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv og så videre, utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Å ha rutiner for når syke barn bør holdes hjemme bidrar også til å forebygge spredning av sykdom. En gylden regel er å holde barn hjemme i 48 timer etter siste diare eller oppkast.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS