Spørreundersøkelsen som barnehage.no har foretatt blant enkeltstående private barnehager viser at et flertall av barnehagene sjelden opplever at foreldrene uttrykker misnøye over å måtte hente syke barn. Men blant dem som opplever dette, kan det være ganske ubehagelig. Foto: Getty Images
Spørreundersøkelsen som barnehage.no har foretatt blant enkeltstående private barnehager viser at et flertall av barnehagene sjelden opplever at foreldrene uttrykker misnøye over å måtte hente syke barn. Men blant dem som opplever dette, kan det være ganske ubehagelig. Foto: Getty Images

«Det som klassifiseres som feber gjelder ikke for mitt barn. Jeg kommer ikke og henter barnet»

En av fem barnehager opplever ofte at foreldre uttrykker misnøye når de blir oppringt og bedt om å hente hjem et sykt barn.

Publisert

«Mitt barn har normalt veldig høy temperatur, slik at det som klassifiseres som feber gjelder ikke for mitt barn. Jeg kommer ikke og henter barnet.»

Slik skal en forelder ha svart barnehagen da telefonen kom om at barnet måtte hentes hjem på grunn av sykdom.

Andre foreldre hevder at det må være noe feil med febermåleren i barnehagen. Eller gir uttrykk for at barnehagen bare må tilpasse seg slik at det syke barnet kan være der.

En av fem

Dette er noen av de mange eksemplene barnehage.no har fått i en anonym spørreundersøkelse blant styrere og eiere i enkeltstående private barnehager.

Spørsmålet som ble stilt var: "I løpet av det siste året, i hvilken grad har din barnehage opplevd at foreldre uttrykker misnøye i de tilfellene barnehagen har ringt om at et sykt barn må hentes?"

I overkant av 200 styrere og eiere i PBL-barnehager har svart på undersøkelsen. 18,8 prosent av respondentene svarer at de ofte eller svært ofte (1,4 %) opplever at foreldre uttrykker misnøye i de tilfellene barnehagen har ringt om at et sykt barn må hentes.

I et debattinnlegg på barnehage.no fra barnehageansatte Vanja Cecilie Aspenes med budskapet: En bønn til foreldre: Ikke bli sure når vi ringer.

I innlegget, som har skapt et stort engasjement i sosiale medier, gir Aspenes uttrykk for at irriterte foreldre er et problem.

«De små kroppene skal orke en hel dag på en utdanningsinstitusjon, de skal henge med på all læring som foregår og samtidig oppleve glede og mestring. Det gjør man ikke om man ikke orker,» skrev Aspenes. 

Protesterer

Blant dem som har svart på undersøkelsen til barnehage.no, oppgir mange at foreldrene gir tilbakemelding om at et barn som skal sendes eller er sendt hjem ikke var sykt likevel.

«De spør hvor mye feber barnet har og protesterer på at det kan defineres som feber,» skriver en respondent.

Andre skriver:

«Men han spydde jo bare litt.»

Foreldre som ikke vil ha barnet hjem fra barnehagen

«Et legepar mener det må for eksempel 8-10 tynne/rennende avføringsbleier før man kan si at det er diaré og barnet må hjem.»

«Det kan være når barnet er varmt, slapt og klager på at det har vondt, og de har litt feber. Da kan foreldrene noen ganger fortelle at det var bare bløff, barnet har vært friskt og kviknet til. Så kommer de igjen dagen etter, og det samme kan da gjenta seg.»

«Foreldre som kjefter for at en ringer»

«Men han spydde jo bare litt.»

Noen av styrerne og eierne gir også uttrykk for at enkelte foreldre er urolige for hva arbeidsgiver mener om at de må være borte fra jobb enda en dag.

Vil etterprøve vurderingen

En styrer i en barnehage et sted på Østlandet utdyper overfor barnehage.no at det har vært veldig mye sykdom denne vinteren. Dermed blir det også flere tilfeller der foreldrene uttrykker misnøye over å måtte hente barna sine.

- Vi ser på barna at de er slappe og at allmenntilstanden ikke er god. Så kommer foreldrene og vil kanskje etterprøve den vurderingen, sier styreren.

Hun synes dette temaet er så betent at hun ikke ønsker å stå fram med navn.

Vi merker også at noen foreldre unngår å ta telefonen når vi ringer.

Barnehagestyrer

- For noen av de ansatte oppleves det som vanskeligere og vanskeligere å ta den telefonen. De kvier seg for å gjøre det fordi de vet hva reaksjonene kan være, sier styreren.

Tar ikke telefonen

Noen ganger kommer reaksjonen i form av at foreldre gir uttrykk for at de ikke er enig i at barnet er sykt. Andre ganger sier de ingenting, men viser reaksjonen med kroppsspråket.

- Vi merker også at noen foreldre unngår å ta telefonen når vi ringer. Så ringer de tilbake en og en halv time senere og sier at de har vært opptatt, sier barnehagestyreren.

- Og det tror dere ikke på?

- Vi vet jo ikke. Men det kan jo være grunn til å lure.

Fire og en halv time

En gang, for åtte år siden, opplevde hun at det tok fire og en halv time fra hun ringte til et barn med høy feber ble hentet.

- Det burde nesten ha vært klarere retningslinjer på dette området slik at vi unngår å komme i disse vanskelige situasjonene. Hvis vi har en mal å følge, vil det være enklere for oss i barnehagen å føle oss trygge når vi må ringe, sier styreren.

Sju av ti: Sjelden

Sju av ti av styrere og eiere som har svart på undersøkelsen til barnehage.no, oppgir at det er svært sjelden eller sjelden at de opplever denne formen for misnøye.

Hilde-Marlen Wåhlberg i Furuheim barnehage i Fredrikstad sier til barnehage.no at de i dag har et veldig godt samarbeid med alle foreldrene. Men tidligere år har det vært foreldre som de ansatte har merket at de måtte være ekstra nøye med å følge opp.

- For mange år siden opplevde jeg å ringe en forelder etter at et barn fortsatt hadde løs avføring etter en omgangssyke. Jeg sa at barnet måtte hentes. Da fikk jeg til svar at «Ja, men jeg skal ha noen møter i dag. Kan det vente til senere?» sier Wåhlberg.

Powered by Labrador CMS