Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ansatte i barnehager slutter først i jobb

Ansatte i kommunale barnehager går av med pensjon ett og et halvt år før ansatte i videregående skoler.

Publisert Sist oppdatert

Av ansatte i kommunal sektor er det ansatte i barnehager som tidligst går av med pensjon.

Det kom fram da kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS denne uka la fram årets arbeidsgivermonitor.

Gjennomsnittlig forventet avgangsalder for ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner var i 2016 på 63,9 år.

I gruppen av ansatte i kommunesektoren som velger å avslutte karrieren sin først, er det barnehageansatte som topper listen. Her er avgangsalderen 62,5 år i gjennomsnitt, skriver viover60.no.

Tilsvarende tall for ansatte i videregående skoler er 64 år.

Redusert helse

– Redusert helse som følge av arbeidsbelastning fører til tidligere avgang, sier førsteamanuensis Åsmund Hermansen ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) til viover60.no.

Overfor barnehage.no sier Hermansen at han ikke har tilgang på tilsvarende statistikk i private barnehager.

Sykefravær gir ekstra belastning

Tallene som KS har presentert viser at ansatte i barnehager også har det desidert høyeste sykefraværet i kommunal sektor. Dette var på 12,5 prosent i 2016.

Hermansen peker overfor barnehage.no på en vel dokumentert sammenheng mellom høy belastning, helseplager og tidlig avgang som en vesentlig forklaring på hvorfor ansatte i barnehager i snitt slutter å jobbe tidligere enn i andre kommunale virksomheter.

Domino-effekt

Han viser til FAFO-rapporten «Jobb i barnehage – passer det for seniorer?» fra i 2016 som han selv har vært med på å utarbeide. Der står det blant annet:

«Vi vet også at sykefraværet i barnehager generelt er svært høyt, noe som kan skape utfordringer for bemanningssituasjonen og dermed gi ytterligere arbeidsbelastninger dersom man ikke har mulighet til å skaffe gode vikarer. Slik sett vil et viktig bidrag til å redusere tidlig pensjonering kunne være å jobbe mer systematisk med å få på plass gode rutiner rundt håndtering av sykefravær, særlig det korte og mellomlange fraværet, og gode vikarløsninger, slik at man unngår dominoeffekten som lett oppstår når enkelte blir overbelastet og kanskje selv syke som følge av andres sykefravær.»

Scorer høyest

På et annet punkt i KS sin arbeidsgivermonitor scorer imidlertid barnehager høyest av alle grupper kommunalt ansatte, nemlig mestringsorientert ledelse.

Mestringsorientert ledelse er her definert som ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra egne forutsetninger.

Av samtlige tjenesteområder er det barnehager som scorer høyest på denne faktoren.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS