Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, var det for andre år på rad en nedgang i antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen.
Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, var det for andre år på rad en nedgang i antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen.

Færre fikk tilbud til tross for flere studieplasser

Det er planlagt en kapasitetsøkning for barnehagelærerutdanningen fra høsten av. Til tross for dette, har færre fått tilbud om plass.

Publisert

Det viser tallene fra Samordna opptak, publisert før helga.

Til høsten skal 2.864 personer kunne starte på utdanningen. Det er en økning på 138 plasser sammenlignet med i fjor.

Men selv om antall studieplasser økes, er det stadig færre som søker barnehagelærerutdanningen.

Totalt hadde 10.985 personer søkt om plass på barnehagelærerutdanning, noe som er en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med i fjor. Antall søkere som har hatt barnehagelærerutdanningen på førsteplass har gått ned med 4,9 prosent.

Av søkerne var det 9.491 som ble regnet som kvalifiserte, også der en nedgang fra i fjor, hvor tilsvarende tall var 9.773.

Totalt har 4.928 søkere fått tilbud om studieplass på en barnehagelærerutdanning i forbindelse med årets hovedopptak. Det er 29 færre enn i fjor, og utgjør 1,7 søkere per plass. Tilsvarende tall for fjorårets opptak var 1,8 søker per plass.

Nederst i artikkelen kan du se søkertallene for hver enkelt barnehagelærerutdanning.

Nedgang generelt blant lærerstudier

Og barnehagelærerutdanningen er ikke alene. Også de andre lærerutdanningene hatt en nedgang. Totalt har 11 482 søkere fått tilbud om studieplass ved en lærerutdanning. Dette er 417 færre enn i fjor

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) peker på at tallene fremdeles er høye, til tross for nedgangen.

– Det er fjerde året på rad at godt over 11 000 får tilbud om studieplass på lærerutdanningene, sier han i en pressemelding.

Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har 110 119 søkere fått tilbud om studieplass.

– Opptakstallene viser at det er flere kvalifiserte søkere, det er flere som får tilbud om studieplass på førstevalget sitt og det er flere planlagte studieplasser. Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass er bra for den enkelte og bra for Norge, sier Asheim (H) i pressemeldingen.

Bekymret

Pedagogstudentene håper de som har fått tilbud takker ja til plass, men er bekymret over hvor få som vil og får muligheten til å bli lærere.

– Lærerutdanningene er underfinansiert noe som går på bekostning av kvaliteten. Det kommer til et punkt der det ikke lenger hjelper å snakke om hvor viktig lærerstudentene er om man ikke følger opp med målrettede tiltak og handling. Vi håper for alle sin del - studenter, elever, foreldre, storsamfunnet - at ord blir til handling når det kommer til lærerstudiene i tiden fremover, sier leder av Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit i en pressemelding.

Hun er klar på at det er et stort behov for lærere i norske skoler og barnehager. Men at landets lærerstudenter vet fra en undersøkelse at lønn- og arbeidsvilkårene er et av de største motargumentene for å velge seg læreryrket.

– For at en skal ville søke seg til lærerutdanningene, mener vi det er helt avgjørende at yrket har bedre lønnsvilkår enn det som er realiteten i dag. Lærerne har over mange år vært lønnstapere, selv med en lang og krevende utdanning. Vi mener det er avgjørende for rekrutteringen at det tas på alvor, sier hun.

Powered by Labrador CMS