DEBATT

Hvor går grensen for bruk av sosiale media i barnehagesammenheng?
Hvor går grensen for bruk av sosiale media i barnehagesammenheng?

– Sosiale media krever høy grad av refleksjon

– Drøfting av konkrete og identifiserbare situasjoner fra barnehagens hverdag hører ikke hjemme i hverken offentlige eller lukkede diskusjonsforum på Facebook, mener barnehagelærere og masterstudenter Silje Christiansen og Sindre Mathiesen.

Publisert Sist oppdatert

Alle barnehagelærere er forpliktet til å jobbe ut fra lærerprofesjonens etiske plattform. Ifølge plattformen bør barnehagelærere «bruke ytringsfriheten sin aktivt og delta aktivt i ulike faglige og utdanningspolitiske arenaer».

Den samme plattformen forplikter oss til å ivareta barn og foreldres rett til personvern, noe som også fremgår av Barnehageloven. Å delta i faglige debatter uten å gå på akkord med taushetsplikten krever evne til refleksjon, kritisk tenkning og ikke minst god kunnskap om taushetsplikten.

Drøfting av konkrete og identifiserbare situasjoner fra barnehagens hverdag hører ikke hjemme i hverken offentlige eller lukkede diskusjonsforum på Facebook.

Sosiale medier

I dag har nesten alle en Facebook-konto og vi bruker sosiale medier til stadig mer. I tillegg til å holde kontakt med venner er det mange som leser nyheter og blogger og mange er med i ulike grupper. De siste årene har det vokst frem mange ulike grupper som er knyttet til barnehagefeltet.

Dette kan fungere som en plattform hvor barnehageansatte, foreldre og andre interesserte kan drøfte barnehagepolitiske- og faglige problemstillinger, samt inspirere hverandre med pedagogiske opplegg i ulike lukkede og åpne grupper.

Dette er flott og her ligger det en enormt potensiale til å få nye faglige perspektiver og til å berike barnehagens innhold. Imidlertid skjer det også at det drøftes problemstillinger eller legges ut bilder som ikke hører hjemme i disse forumene. Det er et alvorlig problem dersom slike grupper brukes som plattform for å lufte frustrasjon og søke rådgivning angående konkrete og detaljerte praksisfortellinger hentet fra hverdagen i barnehagen.

Brudd på taushetsplikten

Et eksempel hentet fra en åpen Facebook-gruppe vi kom over nylig, kan illustrere den etiske og lovmessige problematikken knyttet til slik ukritisk deling av personlige erfaringer. I et innlegg som ble delt, beskrives et dilemma hvor det er uenighet mellom den barnehageansatte og foresatt om hvorvidt barnet er i form til å bli i barnehagen, eller om barnet bør sendes hjem. Potensielt sensitive og identifiserbare opplysninger om foresattes livssituasjon eksponeres i innlegget.

Dette innlegget er ett konkret eksempel, men det er langt fra unikt. Dersom slike innlegg er en fortelling om en reell situasjon er Barnehageloven § 20, klar i sin formulering; ansatte i barnehage har taushetsplikt! Dersom situasjonen ikke er reell bør det komme tydelig frem at dette er en konstruert case som er laget for å debattere barn og sykdom.

Lov om barnehage

I loven lyder det blant annet at enhver som utfører tjeneste eller arbeid i et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om. Dette kan dreie seg om personlige forhold, enten opplysningene er nedskrevne eller datalagrede, samt opplysninger en tjenestemann husker i sitt eget hode.

Både helsemessige, økonomiske og sosiale forhold vil falle inn under bestemmelsen. Ytterste konsekvens for brudd på taushetsplikten er bøter eller fengsel. Styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer og assistent bør være innforstått med de ukrenkelige lover om taushetsplikt som gjelder for barnehagen.

Personlige konsekvenser

Først og fremst kan konsekvensene bli store for den som får personlige forhold blottlagt på Facebook. Opplysninger om fysisk og psykisk helse, privatøkonomi, siviltilstand og omsorgssituasjon er eksempler på sensitiv informasjon de fleste av oss ikke ønsker skal ligge åpent tilgjengelig på nett.

Potensielt kan foreldre i barnehagen, ansatte og andre i nærmiljøet få med seg informasjon de aldri skulle hatt tilgang til. Tankeløse delinger på Facebook og andre sosiale medier kan fort komme ut av kontroll og bli delt utallige ganger til belastning for først og fremst barn og foresatte, men også barnehagen som profesjonell organisasjon.

Konsekvenser for profesjonen

Alle barnehagelærere er forpliktet til å arbeide ut i fra lærerprofesjonens etiske plattform. En av grunnverdiene i plattformen er personvern og i dette kapittelet står det at mulighetene for elektronisk informasjonsspredning krever særlig kritisk årvåkenhet. De fleste barnehageansatte vet nok at de ikke kan drøfte barnehagerelaterte problemstillinger over en kopp kaffe med «hvem som helst», men det kan virke som om det er på sin plass med en påminnelse om at det samme gjelder på ulike nettbaserte forum.

Dersom fortellingen som ble delt likevel skulle vise seg å være fiktiv, kan innlegg som dette likevel bidra til mistillit. Det er så mye vi i barnehagen får innsikt i som foreldre ikke vil at alle og enhver skal vite om; skilsmisser, sykdom, streving med barneoppdragelse, kostvaner – ja listen er nærmest uendelig.

Dersom foreldre ser at ansatte i barnehagen der man har barna sine, eller i andre barnehager for den del, tilsynelatende bryter taushetsplikten sin med «hele verden» som publikum vil det kunne gjøre at foreldre føler et ubehag knyttet til alt det vi barnehageansatte får vite om foreldres privatliv. Om denne tilliten svekkes vil det være et hinder for et godt foreldresamarbeid, og til sist er det barna som må betale prisen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Faglige muligheter

Vi ønsker selvsagt ikke at barnehagelærere og andre barnehagefolk skal slutte å debattere, reflektere og synliggjøre alt det viktige arbeidet som gjøres rundt i de tusen barnehager. Faglig debatt er viktig og det er bra at mange hiver seg på. Det er den ukritiske delingskulturen vi vil til livs.

Vi ønsker at alle skal tenke seg om en ekstra gang før de deler, og still deg gjerne følgende spørsmål: Er det noen jeg ikke vil at skal se dette innlegget? Kan noen kjenne seg igjen i denne casen? Vil dette spørsmålet kunne svekke foreldres tillitt til meg? Kan dette oppleves negativt eller uthengene for min kollega? Stiller dette min arbeidsplass i et dårlig lys?

 Vi synes det er flott at mange deltar i debatter og håper at enda flere vil det i fremtiden. Barnehagelærere har ytringsfrihet og den bør brukes. Likevel, taushetsplikten og den profesjonelle integriteten må ivaretas.

Har du opplevd brudd på etikk på sosiale medier? Del dine erfaringer i kommentarfeltet under eller send oss ditt bidrag til [email protected].

Powered by Labrador CMS