DEBATT

«Norsk Reggio Emilia Nettverk mener at Norge må ta del i den felleseuropeiske dugnaden med å evakuere barn fra flyktningleirene i Hellas og det må skje nå,» skriver Mona Nicolaysen, leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk.
«Norsk Reggio Emilia Nettverk mener at Norge må ta del i den felleseuropeiske dugnaden med å evakuere barn fra flyktningleirene i Hellas og det må skje nå,» skriver Mona Nicolaysen, leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk.

Evakuer barn og barnefamilier fra Moria nå!

«Barnekonvensjonen er ikke noe et land kan pynte seg med i taler. Barnekonvensjonen krever solidariske handlinger som fører til at barn opplever at livet er verdt å leve,» skriver Mona Nicolaysen, leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk.

Publisert

Artikkel 6 i FNs barnekonvensjon handler om hvert enkelt barns iboende rett til å leve, og landene som har signert konvensjonen skal, så langt det er mulig, sikre at barn overlever og vokser opp. I tillegg har barn rett til særskilt vern hvis de er flyktninger. Artikkel 22 er ment å sikre flyktningbarn behørig beskyttelse og humanitær hjelp, og landene som har signert konvensjonen skal sikre at konvensjonens artikler ivaretas og utøves, også for barn på flukt.

I dag er mer enn 70 millioner mennesker på flukt i verden. Årsakene til at folk flykter er mange, og for oss som lever i Norge kan det være vanskelig å forstå at folk velger å utsette seg selv for fare eller at noen tar i bruk menneskesmuglere for å prøve å sikre seg en bedre framtid. Det kan også være vanskelig å forstå at familier velger å utsette sine barn for farlige reiser, enten de reiser sammen med barna sine eller sender barna sine på flukt aleine. Uavhengig av hvorfor mennesker legger på flukt og hvilke virkemidler de bruker for å komme ut av den situasjonen de opplever som uholdbar, så har det internasjonale samfunnet et særlig ansvar for barna som bærer konsekvensene av familienes valg.

Da flyktningstrømmene for alvor viste seg med båtene som krysset Middelhavet i 2014, fikk Europa verdens flyktningsituasjon tettere på enn på lenge. Konsekvensen av dette ser vi i dag, med overfylte flyktningleire på europeisk jord. Siden «EU-Tyrkia-avtalen» trådte i kraft våren 2016 har migranter og flyktninger måttet bli værende på greske øyer på ubestemt tid. I Hellas har det vært trangt i leirene lenge, og det jobbes i dag med en felleseuropeisk løsning for å avlaste de greske øyene. Moria, den flyktningleiren som kanskje flest kjenner til, er beregnet på 3000 flyktninger mens det i dag bor 20 000 mennesker der. 7500 av dem er barn.

Mona Nicolaysen, leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk.
Mona Nicolaysen, leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk.

Overfylte flyktningeleire utfordrer barnekonvensjonens intensjon og utøvelse. Ja, barn lever og holdes i live, men det rapporteres om at livsvilkårene er dramatisk vanskelige. Små barn driver med selvskading og lever uten nære omsorgspersoner. Retten til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling, slik artikkel 27 tar til ordet for, handler om mer enn å ha et tynt sommertelt som bolig gjennom kalde vintermåneder.

Barnekonvensjonen er ikke noe et land kan pynte seg med i taler. Barnekonvensjonen krever solidariske handlinger som fører til at barn opplever at livet er verdt å leve. Og denne solidariteten må strekke seg over landegrenser. Norsk Reggio Emilia Nettverk mener at Norge må ta del i den felleseuropeiske dugnaden med å evakuere barn fra flyktningleirene i Hellas og det må skje nå.

Powered by Labrador CMS