Oppretter PFU for barnehager

Nå får lærerprofesjonens sitt eget etiske råd.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundets landsmøte har vedtatt å opprette et etisk råd for lærerprofesjonen. Dette skal også gjelde for barnehager. Rådet skal bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen som har sitt daglige arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse.

− Dette har vært en lang prosess, og vi er veldig glade for at landsmøtet vil at vi oppretter et etisk råd for lærerprofesjonen. Vi mener at dette vil være et viktig bidrag til å styrke forståelsen av læreryrket og hvilke etiske problemstillinger vi står ovenfor, både i offentligheten og hos profesjonen selv, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

– Vår profesjon er garantisten for at formålsparagrafen preger det vi gjør, for at intensjonene i Generell del av læreplanen eller rammeplanen for barnehagen nås og for at utdanningen bidrar til å nå de mål som samfunnet har satt. For å lykkes må vi reflektere over det vi gjør. Ikke bare teknisk, men profesjonsetisk. Derfor er profesjonsetikken kjernen i yrkesutøvelsen vår, sa Handal.

Omdiskutert

Utdanningsforbundets sentralstyre vedtok høsten 2012 Lærerprofesjonens etiske plattform. Dermed startet også debatten om et profesjonsetisk råd – et PFU for barnehager og skoler - skulle utredes før ny landsmøtebehandling i 2015.

Saken om Lærerprofesjonens etiske råd er omdiskutert. Det er ulike syn på opprettelse av et råd, og på hvordan mandatet og sammensetningen av et eventuelt råd bør være.

Utdanningsforbundet mener at hele profesjonen vil være tjent med et råd som ytterligere kan styrke og støtte arbeidet med profesjonsetikk. De mener at et profesjonsetisk råd kan gi kraft og styrke til en videreutvikling av profesjonsetikken i sektoren.

Skal delta i samfunnsdebatten

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

• å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter.

• på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren.

• å skrive kronikker, artikler og holde foredrag.

• å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk.

Her kan du lese mer om Lærerprofesjonens etiske råd.

Trenger barnehagelærerne et eget etisk råd? Si din mening i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS