Eier og styrer Merete Bøhn-Flatås investerte flere millioner kroner da hun bygde ut Kårstua barnehage. Etter fem år får hun endelig permanent godkjenning for 11 ekstra plasser.
Eier og styrer Merete Bøhn-Flatås investerte flere millioner kroner da hun bygde ut Kårstua barnehage. Etter fem år får hun endelig permanent godkjenning for 11 ekstra plasser.

Jubler over at kommunen snur i sak om midlertidige plasser

– Nå kan vi ta inn barn og vite at vi har plass til dem, sier Merethe Bøhn-Flatås i Kårstua barnehage. Tre private barnehager i Levanger kommune får nå permanent godkjenning for totalt 24 ekstra plasser.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uka bestemte Levanger kommune å stoppe planene om å overføre de midlertidige plassene fra de private barnehagene til Kosekroken barnehage, som kommunen kjøpte av en privat eier sist høst.

– Vi har hatt en dialog med Fylkesmannen om saken, og det viser seg at det er en sak som kan gå begge veier dersom det skal kjøres helt ut. Derfor søker vi heller å skape ro i saken og lar de midlertidige plassene på Skogn bli permanente plasser i dagens barnehager, sier ordfører Robert Svarva (Ap) til Innherred.

– Dette har alt å si for vår videre drift, sier styrer og eier av Kårstua barnehage, Merete Bøhn-Flatås til barnehage.no.

Hun investerte flere millioner kroner da hun bygde ut barnehagen. Etter fem å med usikkerhet får hun nå permanent godkjenning for 11 ekstra plasser.

Kjøpte over takst

Det var i november i fjor at Levanger kommune vedtok å kjøpe Kosekroken barnehage på Skogn for 11 millioner kroner selv om det er utarbeidet en takst med en vurdert markedsverdi på 8,5 millioner kroner.

En grunn til at kommunen ville gå over takst for å sikre seg barnehagen, var at barnehagens leke- og oppholdsarealer tilsa at barnehagen kunne utvides fra 32 til 54 permanente plasser. Denne utvidelsen hadde den tidligere eieren søkt om i 2014, men fått avslag fra kommunen på.

Da kommunen kjøpte Kosekroken barnehage, var planen å trekke tilbake 24 midlertidige plasser i tre private barnehager og overføre dem til kommunen.

Nå får i stedet de tre private barnehagene på Skogn permanent godkjenning for plassene. Kårstua barnehage har hatt 11 midlertidige plasser i fem år og som nå blir permanente. Skogn menighetsbarnehage får åtte ekstra permanente plasser, mens Hompetitten barnehage får fem ekstra permanente plasser.

Sikrer to årsverk

Eier og styrer i Kårstua barnehage AS, Merete Bøhn Flatås, sier til barnehage.no at om lag to årsverk i barnehagen er knyttet til plassene som har vært midlertidige, men som nå blir permanente.

–  Det første jeg kjente på at dette var en veldig ukomplisert avslutning på saken som vi opplever som helt nydelig. Vi ønsker samarbeid mellom barnehagene på Skogn. Og en sånn langvarig politisk prosess som dette har vært har ført til uheldige uttalelser og nesten litt mistenkeliggjøring oss imellom. Det ønsker vi ikke, sier Merete Bøhn-Flatås.

Har investert millioner

Som eier har hun som privatperson investert flere millioner kroner i en småbarnsavdeling uten å vite om kommunen ville godkjenne en utvidelse av antall plasser.

– Det var mange som syntes det var galskap. Men nå får jeg belønning for et dristig, men riktig valg, sier Bøhn-Flatås.

Hun sier at det har vært vanskelig å rekruttere ansatte når hun hele tiden har visst at 11 barnehageplasser kunne bli trukket inn. Senest i januar sendte hun ut permitteringsvarsel i fall Levanger kommune gikk videre med sine planer.

Alt å si for videre drift

Kommunens konklusjon har derfor alt å si for den videre virksomheten.

– Hadde vi mistet plassene, ville vi hatt en veldig liten og veldig dyr enhet. Og så ville vi måttet tatt stilling til hva vi skulle brukt småbarnsavdelingen vår til. Det faglige miljøet ville også blitt lite. Nå er det igjen liv laga. Vi er en attraktiv barnehage med mange søkere. Nå kan vi ta inn barn og vite at vi har plass til dem, sier Merete Bøhn-Flatås.

Hun er takknemlig for den støtten som foreldre på Skogn har vist gjennom prosessen.

– De har stått opp for barnehagen uten at vi har bedt dem om det. Mange tror nok at de har jobbet i regi av oss, men de har vært i harnisk over det meningsløse i at vi ikke skulle få fortsette som før. Nå kan vi det – og vi kan bidra til å gi foreldre i nærområdet en valgfrihet når de skal søke om barnehageplass for sine barn, sier Merete Bøhn-Flatås i Kårstua barnehage.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS