Helen Issar og Darshana Rajaram er utdannet i Norge og har sterke bånd her. Nå tar de med seg den nordiske barnehagemodellen til hjemlandet India.
Helen Issar og Darshana Rajaram er utdannet i Norge og har sterke bånd her. Nå tar de med seg den nordiske barnehagemodellen til hjemlandet India.

Vil åpne norsk barnehage i India og trenger din hjelp

De to indiske damene Darshana Rajaram og Helen Issar er så imponerte over den nordiske barnehagemodellen, at de vil flytte den til India. Nå søker de engasjerte barnehagelærere fra Norge.

Publisert Sist oppdatert

Darshana Rajaram (36) og Helen Issar (31) har sitt daglige virke i Bangalore i India. Dog har begge kvinnene sterke bånd til Norge både via utdanning på BI i Oslo og familie. I årenes løp har de sett norske venner få barn og gått ut i jobb innen et år etterpå, for så å overlate barna til pedagogiske institusjoner som beriker både barna og foreldrenes liv.

Dette mener de er så unikt, at de nå jobber på spreng for å åpne en barnehage i hjembyen i India 100 prosent basert på den nordiske barnehagemodellen – fra rammeplan til kosthold og kompetent bemanning.

– Det finnes ingen tilbud til barn under to og et halvt år i India i dag. Flere indiske kvinner enn noen gang tar nå utdanning og aldri før har så mange kvinner vært ute i jobb. Men når de vil stifte familie, må de være hjemme med barnet i nesten tre år. Mammapermisjonen i India er på kun tre måneder, og det er kun de rike som kan benytte seg av barnepass i hjemmet, sier Rajaram.

Ønsker likestilling

Barnehage.no snakker med damene på Skype fra Bangalore, og de bobler over av entusiasme og engasjement.

– Den nordiske barnehagemodellen er unik i verdenssammenheng fordi de har en rammeplan og et pedagogisk opplegg for barn fra ti måneder og opp, sier Rajaram.

Hun er overbevist om at det er mulig å få dette til i India på en måte som både gagner småbarna og støtter likestillingsarbeidet.

Selvstendige, norske barn

– Aldri før har så mange kvinner vært i jobb i India, men alt for mange velger å bli hjemmeværende eller være borte fra jobb mange år nettopp fordi det mangler et skikkelig tilbud til barna deres. Og de som velger å ha barnepass hjemme, får ikke et pedagogisk tilrettelagt tilbud til barna, men rent barnepass der barna ikke lærer eller utvikler seg slik som norske barn, sier Helen Issar.

– Måten nordmenn verdsetter barn, er fascinerende, legger hun til.

– Norske barn er så selvstendige fra de er små og de danner tidlig vennskap med andre barn, og det ser ut som om de har barnehagen og takke for det. Nå som jeg har fått barn, er det frustrerende at jeg ikke har et slikt fantastisk sted å sende barnet mitt til slik at jeg kan returnere til jobben min, sier Issat, som har en ettåring som skråler og prater i bakgrunnen.

{}

Søker hjelp fra norske barnehagelærere

De to gründerne er ikke barnehagelærere selv. En slik utdannelse finnes heller ikke i India. Derfor trenger de hjelp fra fagmiljøet i Norge for å få dette til.

– Det er viktig for å beholde autensiteten i tilbudet. Så om noen mener de har noe å bidra med, uansett hva, er vi interesserte, sier Issar.

 Issar og Rajaram har kjørt undersøkelser i fokusgrupper for å finne ut om et slikt barnehagetilbud er interessant for indiske foreldre. Tradisjonene står fremdeles sterkt i India, og mange er skeptiske til endringer.

– Men de vi spurte sier at om det finnes et sted som er trygt og utviklende for barna, og som de har råd til, så vil de gjerne ha det. Vi tror på dette. Utfordringen ligger i å implementere et fullverdig, norsk barnehagetilbud i det indiske systemet, og vi innser at det nok må noen kulturelle justeringer til underveis, sier Rajaram.

Studentpraksis i India

De håper at det finnes noen norske barnehagelærere som vil være en del av dette pionerarbeidet og er sikre på at barnehagene vil fylles raskt opp.

– Og tenk om det på sikt fører til at det tilbys barnehagelærerutdanning ved universitetene i India, og ikke bare lærerutdanning? På sikt håper vi også på å få til et samarbeid med barnehagelærerutdanningen i Norge hvor studenter kan ta praksistiden hos oss, sier Issar.

Den indiske stat tilbyr ingen finansieringsordninger for dem som vil starte en utdanningsinstitusjon, så damene må finansiere barnehagen selv, men håper på å knytte til seg samarbeidspartnere underveis. Samme dagen som intervjuet fant sted, skulle de befare en tomt de mener kvalifiserer med hensyn til utearealet. Også her vil de følge norske retningslinjer. I tillegg vil de innføre skandinavisk, pedagogisk materiell egnet for de yngste barna. Også dette er mangelvare i India, og de vil snakke med personer i sektoren om hva som er mulig å få til.

– Se bare på Tripp-trappstolen! Vi har ingenting sånt. Jeg er sikker på at unge foreldre i India ønsker dette, så vi er interesserte i både produkter og leverandører, sier Rajaram entusiastisk.

Stor betydning

– Vi starter smått med en barnehage, men betydningen av dette blir stor, sier Issar.

Selv om de ikke er barnehagelærere, vil de selv jobbe i barnehagen og gjøre det som trengs for å få det hele i gang.

– Vi er lidenskapelige opptatte av barn og deres egenverdi. Vi elsker å jobbe med små barn og vil være der det skjer. Vi har familiene våre 100 prosent bak oss og skal til Norge snart for å møte folk fra sektoren, sier Rajaram og legger til at ikke noe får stoppe dem nå.

– Dette er drømmen vår og vi skal klare det!

PS: Om noen ønsker kontakt med Rajaram og Issar, formidler barnehage.no kontakt. Send oss en epost til [email protected]

Powered by Labrador CMS