Hanne Kolnes Williams er daglig leder i Midtstuen Kanvas-barnehage.
Hanne Kolnes Williams er daglig leder i Midtstuen Kanvas-barnehage.

– Flere barnehagelærere og økt kvalitet

Etter at Kanvas overtok kommunale Midtstuen barnehage i Oslo har barnehagen nesten doblet antallet barnehagelærere. – Vi har nå 50 prosent barnehagelærere og det har bidratt til økt kvalitet, sier daglig leder Hanne Kolnes Williams.

Publisert Sist oppdatert

I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn.

Les bakgrunnen for saken her.

Midtstuen barnehage i Bydel Vestre Aker ble en del av Kanvas i april 2015. I løpet av det siste halvannet året har det skjedd flere endringer i barnehagen, forteller daglig leder Hanne Kolnes Williams.

– Nå har vi 100 prosent lederressurs og vi har personalmøter. Dette var ting vi ikke hadde den siste tiden som kommunal barnehage, sier Williams som har jobbet i barnehagen siden 2009.

– Det er også et litt romsligere budsjett slik at det er mulig å gi bedre kvalitet. Det er for eksempel mulig å sette inn vikar når det trengs, fortsetter den daglige lederen.

Nederst i saken kan du lese om hvordan det gikk med de andre barnehagene.

50 prosent barnehagelærere

Barnehagen har også fått flere pedagoger enn tidligere.

– Vi har nå 50 prosent barnehagelærere og det har bidratt til økt kvalitet, sier Williams.

På flere av barnehagens fire avdelinger er barnehagelærerne i flertall blant de ansatte. Og med to barnehagelærere på én avdeling brukes ikke lenger tittelen pedagogisk leder i Midtstuen Kanvas-barnehage.

– Vi har jobbet mye med omorganisering, plantid, og hvordan de to barnehagelærerne skal jobbe sammen, forteller Williams.

Beholdt roen

Da det i slutten av 2013 ble klart at barnehagen skulle selges, men ikke til hvilken aktør, satte den daglige lederen i gang et bevisst arbeid for å beholde roen både blant personalgruppa og foreldrene.

– Hva var mest utfordrende i denne perioden?       

– Det var å stå i ventetiden, hvor du ikke visste noen ting om hvem som kom til å eie barnehagen, forteller Williams.

– Jeg ba foreldrene om å komme direkte til meg med sine bekymringer. Med personalet ble vi enige om at vi har våre barn, et godt arbeidsmiljø og er oss uansett hvem som eier oss. Vi fikk også hjelp av en bedriftspsykolog som kom og snakket om hvordan man kan jobbe sammen i endringsprosesser og hva slags type frykt og utrygghet som er vanlig å oppleve i en slik situasjon. Og hvordan vi kan jobbe med å håndtere det, sier Williams.

Bedre faglig nivå

Den daglige lederens strategi ser ut til å ha virket for alle de ansatte ble værende i barnehagen, med unntak av én som gikk over i annen barnehage for å beholde sin rettighet til å gå av med AFP samme år.

Og da det etter hvert ble klart at det var Kanvas som skulle overta barnehagen var både personalet og foreldrene fornøyde, ifølge Williams.

– Kanvas har vært veldig profesjonelle hele veien og gjort alt de kan for at vi skal kunne omstille oss raskt. De har informert både foreldre, personalet og meg godt. Vi føler oss veldig velkomne, sier den daglige lederen, som også opplevde at kommunen opptrådte ryddig i salgsprosessen.

– Har noe blitt bedre etter overgangen?

– Alt. Fysiske forhold, arbeidsmiljø, kvaliteten på driften og kvaliteten overfor barna, økonomien og det faglige nivået i barnehagen, sier en fornøyd Williams.

Ny lederrolle

Williams er daglig leder i 50 prosent stilling. Barnehagelærer Eyvind Bonde Frydenlund jobber 50 prosent som assisterende daglig leder og 50 prosent som avdelingsleder. Frydenlund har jobbet i barnehagen siden 2011 og er enig i at det har skjedd en del endringer siden overtakelsen i april 2015.

– Jeg opplever at det nå er enklere å få direkte kontakt med eieren vår ettersom Kanvas er en mindre organisasjon enn kommunen. Kommunikasjonsveiene er mye kortere. Det er færre mennesker å forholde seg til og ting har blitt mer strømlinjeformet, sier Frydenlund.

– Dette var en barnehage som hadde et tydelig moderniseringsbehov og det har gått veldig fort. Vi har fått pusset opp nesten to etasjer siden overtakelsen, fortsetter han.

Frydenlund påpeker at det har vært en større omstilling å gå fra å ha en personalgruppe der én av tre har lederansvar, til en personalgruppe der 50 prosent er likestilte ledere, slik det er i barnehagen nå.

– Hvordan man skal være liketilt leder på en avdeling er noe vi jobber med hele tiden, sier Frydenlund som understreker at han synes det er veldig bra at barnehagen har fått flere barnehagelærere.

– Vi merker at vi på møtene våre får flere faglige meninger og et bredere grunnlag for å ta beslutninger, sier han.

Sendte brev til kommunen

Nicolas Alexander Hall har hatt tre barn i Midtstuen barnehage, og har fortsatt sin yngste i barnehagen. Hall satt i foreldrenes samarbeidsutvalg (SU) da beskjeden kom om at barnehagen skulle selges, og forteller at foreldregruppen da valgte å gå i dialog med kommunen.

– I utgangspunktet var vi negative til salget, men når vi etter hvert skjønte at det var mulig å få inn en privat aktør som var profesjonell, valgte vi en tilnærming som var mer positiv til salg enn en del av de andre barnehagene. Vi valgte å gå i dialog med kommunen, men stilte en del krav til overtakelsen og til informasjon til både de ansatte og foreldrene, sier Hall.

– Vi skrev et brev til Oslo kommune hvor vi satte noen krav til privatisering, videre prosess, salgskriterier og informasjon, forklarer han.

Godt samarbeid

Hall mener overgangen fra kommunen til Kanvas har gått veldig bra.

– Det var en veldig god dialog med daglig leder. Samarbeidet mellom daglig leder og de ansatte og mellom daglig leder og foreldrene har vært nøkkelen til suksess, sier Hall som er glad for at barnehagen har beholdt så godt som alle sine ansatte etter salget.

Faren er også svært fornøyd med at barnehagens inne- og utemiljø har fått en ansiktsløftning.

– At barnehagen trengte oppussing både innvendig og utvendig er noe foreldrene har kommentert hvert eneste år. Kanvas begynte å pusse opp med en gang de tok over barnehagen, sier Hall, som generelt er svært fornøyd med barnehagen.

– Det at Kanvas er en ideell stiftelse og at pengene går tilbake til barnehagen er også veldig bra, avslutter han.

Fra kommunal til privat - slik gikk det:

 

Powered by Labrador CMS