Gråtass barnehage i Fredrikstad var denne uken vert for en delegasjon på 17 barnehagefolk fra Sverige, Estland, Italia og Polen. Sammen skal de arbeide for at barnehagene blir bedre på å fremme menneskerettigheter og bekjempe alle former for diskriminering.

Samarbeider på tvers av landegrensene om å bryte ned fordommer

Gråtass barnehage i Fredrikstad deltar i et internasjonalt prosjekt for å forebygge diskriminering. Denne uken var de vertskap for barnehagefolk fra Sverige, Polen, Italia og Estland. – Det er veldig verdifullt å kunne besøke barnehager i andre land, sier Kätlin Valge fra Estland.

Publisert Sist oppdatert

Målet med prosjektet som har fått navnet «Let the children change the world», er å gjøre barnehagene bedre på å fremme menneskerettigheter og bekjempe alle former for diskriminering.

I det internasjonale prosjektet som får støtte fra Erasmus+, samarbeider Gråtass barnehage i Fredrikstad med barnehager fra Sverige, Italia, Estland og Polen.

Les mer om prosjektet her.

Ulike temaer

Prosjektet startet opp høsten 2015, og i løpet av en periode på tre år skal prosjektpartnerne igjennom fire forskjellige temaer; «religion og etnisitet», «kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet», «LGBTQ» (seksuell orientering og kjønnsidentitet) og «funksjonsvariasjoner og alder».

– Tanken er at ved å sette fokus på dette allerede i barnehagealder, kan det bidra til å redusere diskriminering i samfunnet vårt. Dette kan vi gjøre ved å gi alle barn like muligheter uavhengig av religion, seksuell legning, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsvariasjoner, sier pedagogisk leder i Gråtass barnehage, Siri Ekker Holen.

Det er satt av seks måneder til hvert av temaene, og til nå har prosjektlandene vært igjennom «religion og etnisitet» og «kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet».

Samlet i Fredrikstad

Representanter fra de fem landene møtes én gang i halvåret. Denne uken var til sammen 17 barnehagefolk fra Sverige, Polen, Italia og Estland samlet i Fredrikstad for å få et innblikk i den norske barnehagemodellen og kick-starte arbeidet med neste tema: LGBTQ.

– Som en introduksjon til temaet har vi blant annet hatt forelesninger om transseksualisme ved representanter fra Harry Benjamin Ressurssenter, sier virksomhetsleder ved Gråtass barnehage, Christina Andersson. Hun var svært stolt over å kunne vise frem barnehagens tre enheter til de utenlandske gjestene og hvordan de har jobbet med prosjektet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Alle er like mye verdt

Ideen til prosjektet «Let the children change the world» kom fra den svenske barnehagen Bosgårdens pedagogiska enhet.

– Vår barnehage er LGBT-sertifisert av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Som en del av denne sertifiseringen tenkte vi at det ville være bra for oss å delta i et Erasmus+-prosjekt, forteller Rebecca Bergdahl i Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Hun var sammen med kollega Hanna Pfotenhauer med på å skrive prosjektsøknaden.

– Noe av bakgrunnen for prosjektet er de negative holdningene rundt omkring i Europa til flyktningsituasjonen og rasismen man ser i mange forskjellige europeiske land. Det er veldig viktig å øke bevisstheten om at vi alle er like mye verdt. Det er hovedformålet med prosjektet, sier Bergdahl, og forteller at fokus i prosjektet er på hvordan personalet møter hvert enkelt barn.

En verden i endring

Deltakerne fra Sverige, Estland, Italia, Polen og Norge synes det er svært verdifullt å kunne reise på besøk til de ulike landene og hente inspirasjon fra hverandres barnehager.

– Verden endrer seg, og det gjør også Estland. Det er veldig viktig for oss å være en del av dette prosjektet for å få kunnskap og spre ordet om hva våre naboer gjør, og se hvordan vi kan forbedre vårt arbeid. Hovedmålet vårt er å endre holdninger. Det at vi faktisk har muligheten til å besøke hverandre og se barnehager i andre land, er veldig verdifullt, forteller Kätlin Valge ved Tallinn Meelespea kindergarten i Estland.

– Stadig flere utlendinger kommer til det østlige Polen hvor vi holder til, også folk med andre religioner. Vi ønsker å utvikle oss gjennom å delta i dette prosjektet. Det er veldig fint å kunne besøke andre institusjoner og observere aktiviteter og hvordan de jobber. Vi tar med oss mange ideer tilbake til førskolen vår fra hver samling, forteller Katarzyna Koslacz ved Zespol Szkol w Staninie – Przedszkole i Stanin, Polen.

– Har dere sett noe i de norske barnehagene som kan være til inspirasjon?

– Vi har lagt merke til at barna tilbringer mye tid ute. Vi liker denne ideen og har bestemt oss for å oppfordre våre lærere til å ta barna oftere med ut fordi vi synes dette er veldig nyttig. Naturen har ikke noe kjønn så dette passer også godt inn i prosjektet vårt, trekker Katarzyna Koslacz frem.

Reflekterer over egen praksis

Mara Ancarani fra Campanella Preschool i Imola, Italia, understreker at det også er viktig å involvere kollegene som ikke har mulighet til å være med på samlingene.

– Etter disse samlingene er det viktig å spre kunnskapen om temaene til hele personalgruppen, komme med forslag til aktiviteter vi kan gjøre og at vi hver dag reflekterer over praksisen vår, sier Ancarani.

– Dette prosjektet handler om å gå igjennom sin egen barnehage og se på hva man gjør, språket man bruker og hvilket materiell man har. Da vi jobbet med det forrige temaet «kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet» bestemte vi oss for å se på bøkene vi hadde i barnehagen vår. Vi fant at de stort sett handlet om mor og far og barn. Det var for eksempel sjelden snakk om familier med to mødre eller to fedre, legger Christina Andersson i Gråtass barnehage til.

– Viktig å involvere foreldrene

Deltakerne er enige i at det er svært viktig å involvere foreldrene i prosjektet og arbeidet med å bryte ned stereotypier og fordommer.

– Det er viktig å snakke med foreldrene hele veien, sier Andersson.

– Hvis foreldrene har noen bekymringer knyttet til temaene vi arbeider med må vi sørge for å møte dem der de er og jobbe med dette sammen, tilføyer Rebecca Bergdahl fra Sverige.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ulike utfordringer

– Hva er det beste med å samarbeide med fagfolk fra andre land?

– At man får et bredere perspektiv, sier Hanna Pfotenhauer ved Bosgårdens pedagogiska enhet i Sverige.

De fem landene befinner seg på ulike stadier innenfor de forskjellige temaene i prosjektet.

– Nettopp det at vi er på forskjellige nivå gjør at vi kan ha gode diskusjoner. Det er flott at vi har ulike meninger. Dette er noe av det mest interessante med prosjektet, sier Christina Andersson i Gråtass barnehage.

Hanna Pfotenhauer påpeker at alle land har sine utfordringer i hvert tema.

– Temaet religion og etnisitet var for eksempel noe vi ikke hadde diskutert i vår barnehage. Det var veldig nytt for oss og er det fremdeles. Jeg tror at alle temaene byr på utfordringer for hvert land, men litt forskjellige utfordringer, sier svensken.

– Det flotte med dette prosjektet er at det er fleksibelt. Hvert land kan løse temaene på sin måte. Deretter presenterer vi det vi har kommet frem til når vi samles i slutten av hver periode. Dette er en fin måte å dele ideer med hverandre, legger Kätlin Valge fra Estland til.

Skal utvikle metode

Norgesbesøket varte i tre dager, og i tillegg til det faglige opplegget har gjestene også hatt tid til litt sightseeing, blant annet i Gamlebyen i Fredrikstad. Det opplyser vert Christina Andersson.

Neste samling finner sted i Polen i oktober. Da skal samarbeidsbarnehagene gå løs på det siste temaet «funksjonsvariasjoner og alder».

Prosjektet avsluttes høsten 2018. Målet er at deltakerne fra de fem landene sammen skal utvikle en metode for hvordan barnehager kan jobbe for å forebygge diskriminering.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS