Epsi: Norske barnehager er best i Skandinavia

For 12. gang i historien har EPSI gjort målinger av foreldretilfredsheten. Og nok en gang kommer Norge godt ut.

Publisert

Studien, som baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg av personer som har barn i barnehage, viser at de foreldre flest opplever at barna deres stortrives i barnehagene.

Undersøkelsen viser også at foreldre med barn i barnehage er jevnt over meget godt fornøyde med koronahåndteringen i barnehagen.

Det er Norstat, på oppdrag av Epsi, som har stått for intervjuene av 500 tilfeldig utvalgte foreldre over hele landet.

- Tilbakemeldingene fra foreldrene forteller at de aller fleste er meget godt fornøyde med måten krisen er håndtert, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge i en pressemelding.

Foreldrene opplever at kommunikasjonen mellom barnehagene og dem som foreldre har vært god, og at de ansatte i barnehagene både er vennlige og imøtekommende og at de viser god omsorg for barna.

Også i år er det de private barnehagene som samlet sett får de beste tilbakemeldingene fra foreldrene. De største forskjellene mellom private og kommunale barnehager gjelder i kvaliteten på mat og kosthold i barnehagen, og på barnehagenes uteaktiviteter og turer.

- De private barnehagene fremstår dessuten som mer innovative og nytenkende enn de kommunale barnehagene, heter det i rapporten.

På spørsmål om kompetansen til de ansatte, omsorgen de ansatte viser overfor barna, miljøet i barnehagen og om barnet trives i barnehagen, er det kun mindre forskjeller mellom de kommunale og private.

Powered by Labrador CMS