Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

EPSI-måling: Foreldre mer fornøyd enn noen gang

Norske foreldre har aldri vært mer fornøyd med barnehagen enn nå. De kommunale barnehagene scorer i praksis like høyt som de private i den ferskeste EPSI-målingen.

Publisert Sist oppdatert

Årets måling om brukertilfredshet gjennom utdanningsløpet blir offentliggjort av EPSI Rating Norge onsdag.

Der går det fram at norske foreldre i snitt gir barnehagen sin 79,5 poeng av 100 oppnåelige. EPSI Rating Norge har målt kundetilfredsheten for norske barnehager i ni år på rad. Aldri før har foreldre vært mer fornøyd enn nå.

– Barnehagene får totalt sett kjempebra tilbakemeldinger. Dette er en klapp på skulderen til alle som jobber i barnehagene. Vi vet at de har en tøff arbeidsdag, men foreldrene legger merke til dem og gir god tilbakemelding for jobben de gjør, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

– Ikke lenger signifikant

Tidligere har det vært en signifikant forskjell i tilfredsheten mellom private og kommunale barnehager. Forskjellen er i år mindre enn noen gang før. Mens private barnehager har en foreldretilfredshet med en indeksverdi på 80,1, er tilsvarende tall i kommunale barnehager 78,9.

401 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i kommunale og private barnehager er stilt 29 ulike spørsmål om deres opplevelse av kvalitet i barnehagetilbudet.

Spørsmålene er besvart på en 1-10-skala, og resultatene er deretter gjort om til en indeksverdi mellom 0 og 100.

– Snakker man statistisk, er forskjellen ikke lenger signifikant. Vi kan ikke lenger si med sikkerhet at det er en forskjell på hvordan norske foreldre opplever kvaliteten på tilbudet, sier Fredrik Høst.

Markant løft

EPSI Rating Norge har utført disse målingene ni år på rad.

– De private barnehagene har stabilisert seg på en indeksverdi over 80. Det er et veldig høyt tall, og det er jo en grense for hvor høyt man kan komme i slike målinger. Forskjellen fra tidligere år og til nå er at resultatene for de kommunale barnehagene er blitt vesentlig bedre, sier Høst.

I 2012 hadde scoret kommunale barnehagene 71,9. I år er tallet 78,9.

– Det virker som om de er litt mer foreldreorientert enn før, mer opptatt av å møte behovene til kundene sine. I 2012 hadde de et helt OK resultat med 72. Når de nå er oppe i 79, er det et markant løft. Da er det ingen tvil om at foreldre opplever at det er bedre kvalitet på tilbudet, sier Høst.

Private best på mat

Ikke minst registrerer EPSI Rating Norge at de kommunale barnehagene har løftet seg på det pedagogiske tilbudet og at lokaler og uteområder er blitt betydelig bedre.

På totalt 29 spørsmål kommer de private barnehagene best ut 22 steder. De kommunale scorer best på seks områder, mens ett spørsmål viser nøyaktig like høy tilfredshet.

Det som viser størst forskjell, er at private barnehager ser ut til å ha bedre kvalitet på mat og kosthold sett opp mot hvor mye man betaler for det. Også lokalene og utstyr er et punkt hvor foreldre er litt mer fornøyd med de private barnehagene.

Der kommunale barnehager scorer best i forhold til private er spørsmålet om at barnehagen holder deg godt informert om hvordan ditt barn har det i barnehagen. Her scorer de kommunale 87,2, mens de private har 86,3.

Barnehagene i Norge topper

I undersøkelsen er tilfredsheten med hele utdanningsløpet målt. Barnehagene scorer desidert høyest, fulgt av folkehøgskoler (75,5), høyere utdanning unntatt høgskole/universitet (74,0), barneskole (73,9) og ungdomsskole (73,6). Høgskoler og universiteter scorer henholdsvis 67,0 og 67,4 på skalaen.

Ifølge disse målingene har Norge de barnehagene i Skandinavia med mest fornøyde foreldre. I tilsvarende undersøkelser i Danmark og Sverige scorer barnehagene henholdsvis 78,5 og 76,3 på foreldretilfredshet.

  • I et intervju med barnehage.no i november advarer forsker Tord Skogedal Lindén ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen mot å ta brukertilfredshet som det eneste målet på kvalitet i en tjeneste. Subjektive mål som dette bør ifølge forskeren også studeres i sammenheng med objektive mål, som antall ansatte og deres kompetanse.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS