- Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
- Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Barnehagene skal oppdage mobbing raskere enn før

– Målet vårt ligger fast: Barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. En ny undersøkelse viser at flere barn blir mobbet nå enn før.

Publisert Sist oppdatert

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier Sanner etter at Elevundersøkelsen 2017 viser at opp mot 50.000 barn opplever mobbing.

Starter i barnehagen

Undersøkelsen tar for seg elever fra og med femte klassetrinn.

I en pressemelding trekker den ferske kunnskaps- og integreringsministeren fram betydningen av det forebyggende arbeidet, som starter allerede i barnehagen: 

– Mobbing går ut over barns psykiske helse og gir dårligere skoleresultater. Derfor er det viktig at mobbing stoppes. Jeg forventer at den nye aktivitetsplikten, tilbudet om kompetanseheving og fylkesmennenes nye rolle skal gi resultater. Målet vårt ligger fast: barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før, sier Sanner.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, mot 6,3 prosent året før. Samtidig rapporterer fylkesmennene om flere henvendelse fra barn, foreldre, skoler og barnehager for å hjelpe til med å løse mobbesaker.

– Det tar tid å bygge opp kompetansen og endre rutinene i barnehagene og skolene. Samtidig ser vi at det nye lovverket som ble innført fra skolestart 2017 blir brukt aktivt. Fylkesmennene har fått 563 meldinger om mobbing. Det viser at den nye mobbeloven har ført til at terskelen for å ta kontakt og få hjelp av fylkesmannen i mobbesaker har blitt lavere. Det er positivt, sier Sanner.

Forskjell på jenter og gutter

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for hindre at barn mobbes. At tiltakene så lang ikke har ført til en nedgang i mobbetallene i Elevundersøkelsen for 2017, er som forventet siden de har hatt liten tid til å virke. Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft samme høst som Elevundersøkelsen ble gjennomført. Samtidig kan den store oppmerksomheten om mobbing ha bidratt til at flere elever sier ifra og har blitt mer bevisst på hva mobbing er.  

Elevundersøkelsen viser at mobbing kommer til utrykk på mange måter. Guttene utsettes mest for å bli slått, dyttet eller holdt fast. Jentene er derimot mer utsatt for å bli kalt stygge ting eller bli holdt utenfor. Digital mobbing skiller seg ut ved at tallene er langt lavere på barneskolen og høyest på ungdomstrinnet. I tillegg er det mange elever som oppgir at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

– Det viser at det er viktig å bygge opp kompetansen for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing i skole og barnehage. Å styrke kompetansen er derfor et av hovedtiltakene i regjeringens mobbepolitikk, sier Sanner.

Flere hundre skoler og barnehager over hele landet deltar nå i denne kompetansebyggingen, sammen med sine kommuner.

Powered by Labrador CMS