Vannleik med rørsystemer og pumper: Vårtun barnehage på Steinkjer vant Forskerfrøprisen 2015. Her er et av bildene som dokumenterer hvordan barnehagen bruker utelekeområdet som læringsarena for realfag.
Vannleik med rørsystemer og pumper: Vårtun barnehage på Steinkjer vant Forskerfrøprisen 2015. Her er et av bildene som dokumenterer hvordan barnehagen bruker utelekeområdet som læringsarena for realfag.

Her er vinnerne av naturfagprisen Forskerfrø

Eik Vestre barnehage i Tønsberg og Vårtun barnehage i Steinkjer vant Forskerfrøprisen.

Publisert Sist oppdatert

Forskerfrøprisen deles ut til to barnehager som stimulerer til naturfaglig utforskning, fremmer forståelse for bærekraftig utvikling, ivaretar barnas nysgjerrighet og undring og vektlegger biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen.

Det er Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet som står bak prisen, og premien er selvvalgt utstyr til naturfaglig arbeid i barnehagen til en verdi av 10.000 kroner.

Kråkeprosjekt

Eik Vestre barnehage vant prisen for sitt kråkeprosjekt for de minste barna og et sammensatt våtmarksprosjekt for de største barna. Prosjektene er gjennomført i samarbeid Holmen våtmarkssenter, som er drevet av Fylkesmannen i Vestfold.

– Vi er utrolig stolte og glade, sa pedagogisk leder Dagny Elise Skatvedt da hun mottok prisen sammen med sine kolleger Mette Blackstad og Laila Lunde.

Barnehagen ønsket å ha prosjekter der barna fikk lære å ta vare på noe og som skulle være holdningsskapende og språkstimulerende, og det har juryen merket seg.

– Arbeidet er solid gjennomført og begrunnet. Det dokumenteres gode arbeidsmåter der barn er aktive. Juryen fremhever særlig kråkeprosjektet på en småbarnsavdeling og flaggermusprosjektet for 3-5 åringene. Det er fine prosjekter der barna deltar og er ivrige. Barnas undring beskrives, og det dokumenteres gode samtaler som utfordrer til å finne ut. Vektlegging av fag som biologi, samt bærekraftig utvikling står sterkt, skriver juryen i sin begrunnelse.

Uteområdet som læringsarena

Vårtun barnehage i Steinkjer har gjennom bilder, ord og korte videosnutter vist hvordan de bruker uteområdet sitt som en læringsarena for realfag.

– Vi fokuserer på at barna skal få gjøre seg allsidige erfaringer gjennom leik og deltagelse i ulike aktiviteter. Vi er stolte av den anerkjennelsen som ligger i at Naturfagsentret verdsetter vår måte å formidle realfag på, skriver barnehagen på nettsiden sin.

I juryens begrunnelse for å gi prisen til Vårtun barnehagen heter det blant annet:

« Barnehagen presenterer et uteområde som er i endring og utvikling, med stadig nye innslag som stimulerer barnas utforskertrang og oppdagerglede. (…)Arbeidet viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentelle og utforskende leker ute. Dette er gode naturfaglige arbeidsmåter. Gjennom slike opplevelser og erfaringer kan barna få innsikt i og forståelse for grunnleggende naturfaglige emner og problemstillinger. (…)»

Forskerfrøprisen ble i år utdelt for femte gang.

Powered by Labrador CMS