Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener Eigersund kommune trenerer innsynssak.
Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener Eigersund kommune trenerer innsynssak.

Mener Eigersund kommune trenerer innsynssak

– Jeg håper inderlig at barnehagene har et mer edruelig forhold til norsk lov enn det kommunen har, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

PBL er frustrert over det de omtaler som «kommunens sene saksbehandling og manglende svar på PBLs innsynsbegjæring, i forbindelse med den omfattende analysen av tilskuddsberegningene i kommunen».

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener Eigersund kommune bevisst har trenert denne prosessen ved å unnlate å svare på PBLs innsynsbegjæring, og senere på klagen om avslag på innsynsbegjæring.

– Det er et problem for både kommune-Norge og for demokratiet at det skal være mulig å holde på sånn som Eigersund kommune gjør, sier Olsen.

– Det er disse som er satt til å påse at barnehagene følger lovverket. Jeg håper inderlig at barnehagene har et betydelig mer avklart forhold til hvordan man skal forholde seg til lovverket enn det kommunen har, legger han til.

Har klaget på kommunen siden 2011

PBL besluttet før sommeren i år å gjennomføre en granskning av tilskuddsberegningen til private barnehager i Eigersund.

Ifølge PBL har kommunen hatt svært lave tilskuddssatser siden overgangen til rammefinansiering i 2011. De mistenker at det er gjort feilføringer som har ført til at de private barnehagene har fått for lave tilskudd.

PBL har klaget på tilskuddsberegningen i Eigersund kommune siden 2011, uten å få utlevert all dokumentasjon de har bedt om. I juni ble derfor revisjonsselskapet KPMG hyrt inn for å gå kommunens barnehageregnskap nærmere etter i sømmene.

– Må gå i seg selv

Olsen opplever imidlertid nå at Eigersund kommune gjør alt de kan for å trenere dette arbeidet. Han viser til at kommunen ikke har overholdt normal behandlingstid for  begjæring om innsyn etter offentleglova (normalt én til tre arbeidsdager) og heller ikke har sendt klagen fra PBL til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.

– Hvis det skal være respekt for lovverket, og kommunen i det hele tatt skal ha noen troverdighet i sin oppfølging av lovverket, så er de virkelig nødt til å gå i seg selv, sier Olsen.

– Kommunen har ikke trenert

Kommunalsjef for økonomi Tore L. Oliversen i Eigersund kommune, er ikke enig i at det har vært noen trenering av saken fra kommunens side.

– Eigersund kommune har oversendt informasjon til KPMG i flere omganger. Eigersund kommune har ikke forsøkt å trenere dette, skriver Oliversen i en e-post til barnehage.no.

– Dog så har Eigersund kommune fått en henvendelse fra KPMG hvor de har gitt oss en frist på 72 timer på utlevering av gitte dokument. En slik ensidig tidsfrist får stå for KPMGs egen vurdering, men dette er ikke i tråd med de fristene som forskrifter eller lover opererer med, fortsetter han.

Kommunen mener KPMG har fått informasjon om Eigersund kommunes grunnlag for tilskuddsberegningene.

I innsynsbegjæringen som KPMG, på PBLs vegne, sendte til kommunen i midten av oktober, ble det bedt om dokumentasjon for følgende opplysninger:

  1. Antall barn med særskilte behov (styrket opplæring/tilbud)
  2. Omfanget av styrket opplæring/tilbud angitt i timer
  3. Alle vedtak om styrket opplæring/tilbud
  4. Fra lønnssystemet; lønn og funksjon (inkl. sosiale utgifter og pensjon) pr. ansatt

Etter å ha klaget til kommunen mottok KPMG i begynnelsen av november dokumentasjon for punkt 1.

– Hvorfor har ikke kommunen gitt innsyn i alle forhold det er begjært innsyn i?

– Eigersund kommune har oversendt god og omfattende informasjon til KPMG. Dog så har KPMG også bedt om informasjon som blant annet vil identifisere enkeltbarn og hvor vedtak til enkeltbarn fremkommer. Informasjon som kan identifisere enkeltbarn eller vedtak om enkeltbarn, verken kan eller skal leveres ut. Her må en sikre enkeltbarn mot en uønsket og ulovlig eksponering og identifisering, svarer Oliversen.

Klaget til Sivilombudsmannen

I slutten av november klaget PBL Eigersund kommune inn for Sivilombudsmannen for «sen saksbehandling / manglende svar».

Formålet med offentleglova er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning og ikke minst at saker om innsyn skal avgjøres raskt. Det ble derfor sendt klage til Sivilombudsmannen, opplyser konsernsadvokat Hans-Are Nyheim i PBL.

Sivilombudsmannen opplyser i midten av desember, at kommunen vil påse at saken sendes til Fylkesmannen i Rogaland for vurdering senest innen 14. desember.

Barnehage.no har vært i kontakt med KPMG, men de ønsket ikke å uttale seg om kommunens saksbehandling mens saken enda pågår.

Powered by Labrador CMS