Storsalamanderen har svart og knudrete hud. Buken er safrangul med store svarte flekker. Buken ser ofte helt marmorert ut. Hannen har i tillegg en kraftig kam på ryggen og halen i parringstiden. Ytterst på halen er det ei blå stripe.

Gå på "dragejakt" med barna

Vår og forsommeren er tidspunktet hvor det er lettest å finne salamander. Hvor finner du dem, og hva har du lov til å gjøre hvis du er så heldig å finne en salamander? Bli med på salamanderjakt.

Publisert Sist oppdatert

Vi har to arter salamander i Norge, storsalamander og småsalamander. Storsalamander finnes i tre atskilte regioner; Midt-Norge fra Nordmøre og nordover på begge sider av Trondheimsfjorden, Vestlandet mellom Boknafjorden og Bergen og Sørøst-Norge fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden til Agderfylkene, Telemark og nord i Oppland og Hedmark.

Småsalamandere finnes i de samme områdene som storsalamanderen, men er svært sjelden på Vestlandet.

Salamanderne lever i to ulike typer natur. Jordbrukslandskapet med vannings- og beitedammer er en viktig naturtype for salamanderne, spesielt rundt Oslofjorden. Den andre naturtypen er lavereliggende skoglandskap med mange små fisketomme myrtjern. Dette er vanlige leveområder for salamanderne på Vestlandet og i Midt-Norge.

I tillegg til vann, hvor de legger egg og larvene kan vokse opp, liker salamanderne åpen skog rundt yngledammen. Gjerne med mange steder å gjemme seg. Gjemmestedene er viktige både om dagen når salamanderne ikke er på jakt og om vinteren når de ligger i vinterdvale.

Hvis det finnes salamander i en dam, så er det ofte et tegn på at her trives også mange andre planter og dyr.

Har du salamander i nærheten?

På nettsidene til Artsdatabanken vil du kunne finne ut om du har en salamanderdam i nærheten av der du bor. Ligger dammen i utmark kan du fritt besøke den, hvis du går forsiktig frem. Ligger salamanderdammene på innmark, må du huske å spørre grunneier før du besøker stedet.

Hva har du lov til?

I utgangspunktet er alle amfibiene, det vil si salamander, frosk og padde, fredet. Det betyr at du må ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å fange salamander. Det kan du få lov til hvis du fanger for å forske, undervise eller drive med informasjonsformidling. Jeg tror likevel ikke du blir straffet hvis du skulle være så heldig å finne et dyr som du lurer på hva er. Hvis du finner salamanderen i vann, bør du fukte hendene før du plukker den opp. Ellers kan du skade huden.

Alle har lov til å samle inn egg og rumpetroll av vanlig frosk til forsknings-, undervisnings- og opplysningsformål. Levende egg, rumpetroll eller utviklet frosk skal etter at du har studert dem, settes ut på samme sted som de ble fanget.

Er du usikker på om det er en salamander, ta et bilde, noter fargen og mål hvor langt den er. Det viktigste kjennetegnet er størrelsen. Storsalamanderen er vanligvis mellom 11 og 17 cm. Småsalamanderen mellom 7 og 11 cm.

Det er også viktig å notere hvor og når du har funnet den. Meld gjerne funnet ditt inn til Artsdatabanken.

Hvordan studere salamander?

Du trenger imidlertid ikke fange en salamander for å studere den. Som jeg har fortalt om tidligere, så er salamanderne i yngledammene sine fra april og til utpå sommeren. Om vinteren går salamanderen i dvale på land. Da bør de ikke forstyrres.

Salamandere på vårvandring

Spesielt tidlig på året når det er sol, vil du lett kunne finne salamanderne i yngledammen. De oppholder seg gjerne på grunt vann der det er vannplanter eller sumpplanter (høyt siv og lignende) i dammen. Er du heldig vil du kunne se at de holder på med parringsspill eller at hunnene legger egg.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Som oftest vil du se salamanderne ligge og flyte i overflaten. Salamanderne er vekselvarme dyr og spesielt tidlig på morgenen liker de og sole seg. Du vil også kunne se de på jakt etter vanninsekter eller små krepsdyr i vannet.

De skremmes lett av bevegelse, så du må sitte stille ved damkanten en stund, før de dukker opp. Ta med kikkert. Det er ikke så vanskelig å bestemme hvilke art du ser.

Skal barnehage ut på eventyr? Ta gjerne bilder og send til oss sammen med en liten tekst til red@barnehage.no.

Du kan lese mer om salamendre på Børre K. Dervos salamanderblogg.

Powered by Labrador CMS