Slik skisseres uteområdet til nye Lakselv barnehage - med gjerder mellom uteområdene. Saken skal behandles i formannskapet i dag, tirsdag. Skissen er hentet fra sakspapirene tilgjengelig på hjemmesiden til Porsanger kommune.
Slik skisseres nye Lakselv barnehage - med gjerder mellom uteområdene. Saken skal behandles i formannskapet i dag, tirsdag. Skissen er hentet fra sakspapirene tilgjengelig på hjemmesiden til Porsanger kommune.

Dropper planer om å skille samiske, kvenske og norske barn

For å ivareta minoritetsspråkene, var planen en ny barnehage i Lakselv med samiske, kvenske og norske avdelinger - uten at barna «uten videre skal kunne bevege seg mellom avdelingene». 

Publisert Sist oppdatert
  • Saken er oppdatert 2. november, etter at formannskapet i Porsanger sa klart nei til planene. Nå er byggingen av barnehagen utsatt.  

Høyre og Ap sto ifølge Nrk sammen om et forslag som ble enstemmig vedtatt: «Saken om forprosjekt utsettes i påvente av alternative løsninger. Saken drøftes igjen når alternative løsninger er gjennomgått. Ingen løsninger skal basere seg på å skille barn med høye gjerder. Utformingen skal bidra til pedagogisk ivaretakelse og opplæring av samisk og kvensk blant barn i barnehagen.»

Resten av denne artikkelen ble skrevet før saken ble diskutert i formannskapet: 

Porsanger kommune planlegger å bygge ny fem-avdelings barnehage som skal erstatte to eksisterende barnehager med til sammen 47 barn: Samiske Ájanas mánáidgárdi og Lakselv barnehage. 

«Barnehagen er planlagt for fem avdelinger. Bygget skal fungere slik at de tre hovedspråkene i Porsanger kommune, norsk, samisk og kvensk skal ha sine spesifikke områder. Barna på de ulike språkavdelingene vil ikke uten videre kunne bevege seg mellom avdelingene. Men de skal knyttes opp mot en felles gang som ligger i bakkant av avdelingene og fungerer som et bindeledd mellom avdelingene og personalarealene og fellesfunksjoner som vaskerom, renholdsrom, lager og felles stort aktivitetsrom», står det blant annet i en prosjektskisse fra Porsanger kommune

Der kommer det også fram at organisering av barnehagen med selvstendige avdelinger på denne måten er valgt med tanke på Porsanger kommunes ambisjon om: «...etablering av en trekulturell og trespråklig barnehage i Lakselv sentrum, lokalisert til der Lakselv barnehage er i dag. Målet er å etablere en barnehage etter en sterk språkmodell, for å ivareta og styrke det trespråklige barnehagetilbudet i Porsanger.»

«Tett og høyt gjerde»

Foreldrene i den eksisterende samiske barnehagen mener derimot at  Ájanas mánáidgárdi må forbli en egen barnehage med egen samisktalende styrer. 

I et høringsnotat til saken understreker de at barnehagen må fortsette som selvstendig barnehage også i et eventuelt nytt bygg, og at uteområdet må være adskilt med et «tett og høyt gjerde». Det må helles ikke bruke vikarer fra de andre avdelingene, og barnehagen må fremdeles ha en egen, samisktalende leder. 

«Samisk er et sårbart språk. Samisk er en minoritet. Samisk i møte med det norske blir alltid en minoritet. Resultatet er at det samiske språk viker og det er norsk som blir snakket», skriver foreldrene blant annet. 

– Ikke heldig inndeling

Saken skaper debatt. 

I en sak hos Nrk Troms og Finnmark er styrer i private Bærtua barnehage - som er privat og også trespråklig - klar på at dette ikke er en heldig inndeling. 

– Man kan ikke dele inn barn på denne måten. I en barnehage bør alle barn kjenne hverandre og alle foreldrene hilse på hverandre. Fordi vi er en del av et større fellesskap, sier Mona Skanke. 

I motsetning til planene for den nye barnehagen, er det ikke gjerde mellom uteområdene i Bærtua barnehage. Der er det også lav terskel for å kunne leke med barna på tvers av avdelingene. Styreren er klar på at man kan ta vare på både språket, opplevelsen og formidle det samiske uten å skape synlige skiller. Hun forteller at barnehagen deler et stort fellesrom. 

– Og Gud skje lov for det. Her har de samiske barna opptredener i tråd med den samiske identiteten sin, som de formidler til de andre barna. Det samme har de kvenske og norske barna. Her går vi rundt juletreet, og her synger vi sanger alle i lag. 

Kalde føtter

Formannskapet i Porsanger skal diskutere saken i dag. Ifølge Nrk har flere av politikerne fått kalde føtter: Blant annet vil ikke kommunens ferske ordfører, Jo Inge Hesjevik (H), gå inn for planen slik den foreligger i dag. 

Kommunen har uansett ikke råd til å bygge nytt, og den private trespråklige barnehagen fungerer bra, mener han ifølge Nrk. 

Heller ikke Stig-Ronny Nilsen i Porsanger Frp mener dette er en god løsning. Tvert imot frykter han et mer polarisert samfunn dersom barna skal skilles fra barnsbein av.

Mens varaordførar Mariell Haugli (Ap) forstår behovet for at barna får bruke sine egne språk i fred, men mener samtidig at de ikke kan være adskilt hele tiden.

Powered by Labrador CMS