FAGARTIKKEL

Remi Hovden Johansen aka Nabi Yeon Geisha er dragartist og pedagog, og var nylig på besøk i Kragskogen barnehage.
Remi Hovden Johansen aka Nabi Yeon Geisha er dragartist og pedagog, og var nylig på besøk i Kragskogen barnehage.

Dronningbesøk i Kragskogen barnehage: – Hvordan får du sånne øyevipper?

Når Pride markeres over hele landet i juni, arrangerer Kragskogen barnehage «Fargerik uke». I år kom Nabi Yeon Geisha, eller Remi Hovden Johansen, for å snakke om å være stolt av seg selv og respektere andre.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Han inviterte til både fortellerstund og glitterstasjon.

Fargerik uke handler om å gi barna en begynnende forståelse av ordet respekt. I rammeplanen står det: «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt».

I Kragskogen barnehage ønsker vi at barna skal respektere hverandre, akseptere hverandre og vise forståelse for at vi alle er like mye verdt. Vi ønsker at alle skal kunne være stolte av den de er.

Derfor markerer vi Fargerik uke, noe vi startet med for tre år siden.

I norske barnehager skal vi gi barna en begynnende forståelse for verden og livet. Vi har mange tradisjoner og markeringer som bidrar til dette. Disse tradisjonene gjenspeiler samfunnets mangfold. Uavhengig om det er FN-dagen med barns rettigheter, juletiden med kristne verdier, samefolkets nasjonaldag, andre religiøse høytider, eller 17. mai for nasjonale og historiske verdier.

Det er et ganske omfattende arbeid å evaluere, begrunne og ta avgjørelser på hva som er viktig å jobbe med i barnehagen. Gjennom pedagogiske ledermøter drøftet vi betydningen av å gjenspeile samfunnet vårt med verdier, normer og menneskeverd. Vi valgte å ta inn «Fargerik uke» i våre tradisjoner. Vi vil at alle barn som har barnehageplass hos oss skal huske at vi bryr oss om og respekterer hverandre for den man er.

Rammeplanen om: Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

Fokus tidligere år

Det første året fokuserte vi på familiekonstellasjoner og å undre oss litt over hvor mange forskjellige familier det finnes. I noen familier er det gifte foreldre, andre har enslige foreldre, noen har søsken og andre er enebarn. Noen har to fedre eller to mammaer. Andre bor sammen med besteforeldre, noen har tanter eller onkler som er nære, mens andre bor langt vekk. Vi ønsket at barna skulle se alle de mulige familietypene og akseptere og respektere forskjellene. De skulle også være stolt av seg selv, og sin familie.

Det andre året jobbet vi med inkludering og aksept. Da brukte vi teater og rollelek for å formidle at det er ganske trist å stenge noen ute av leken. Det er vanskelig å leke mange sammen, regler og veien leken skal gå, kan bli utfordrende. Litt som flere kokker, mer søl. Sånn er det, men hva kan vi gjøre for å finne gode løsninger på dette?

Vi opplevde at barna ble mer kompetente på å tørre og spørre om å bli med. Når man sier «ja, du kan leke med oss» er det er viktig å forklare det nye barnet i leken hva reglene er og hva som skjer. Vi ønsket å skape et inkluderende miljø i barnehagen vår.

Dette året jobbet vi litt ekstra med ordet respekt. Vi hadde skattejakt med bokstavene på utelekeplassen, der vi endte opp med å diskutere ordet RESPEKT i samlingsstund, under måltidet og ellers i hverdagen. Hvordan respekterer vi hverandre? Hvorfor burde vi respektere hverandre?

Vi undret oss, vi var nysgjerrige og vi lyttet til hverandre.

Hvorfor?

Det som går igjen, er at alle disse ordene og begrepene er så store og abstrakte.

Derfor syns vi det er godt å sette av tid til å reflektere, begrunne og finne gode måter å snakke om dem på. Ved å sette av en uke i året, og ta det inn i planer og aktiviteter, blir vi bevisst på det ansvaret vi har.

I rammeplanen står det også at: «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berøre barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven 104 og barnekonvensjonen art. 3. nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder all barnehagevirksomhet».

«Da skal barnehagene jobbe for å fremme aksept og respekt for alle mennesker?» spurt vi oss her i Kragskogen barnehage.

Gjør barnehagen det? Vi tenker at mye av det innholdet pridemarkeringen står for, er verdier som gjenspeiles i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Vi mener at innholdet og budskapet må tilpasses, for å møte barn i barnehagealder på deres premisser. Vi opplever at flere barnehager og skoler har gjort som oss. De har evaluert, reflektert og begrunnet det som de mener er det viktigste budskapet. Barna får en begynnende forståelse for mangfoldet i samfunnet og får oppleve at forskjeller blir respektert.

Mange barnehager og skoler forstår nå at verdier, normer og budskapet har en viktig plass i formidlingen til de neste generasjonene som kommer. Barnehager og skoler er en viktig arena for å fremme likeverd, respekt og et aksepterende menneskesyn.

Dragartist på besøk

Så var dagen kommet!

Barna var gira, preget av undring, glede og nysgjerrighet. Var det en skuespiller som kom på besøk? Var det en prinsesse? Var det en dronning eller kanskje en konge? Var det ei jente? Var det en gutt?

Istedenfor å gi fasiten, valgte vi å undre oss, lytte og være nysgjerrige sammen med barna. Fokuset var på å kunne akseptere og respektere uansett hvem det var som skulle besøke oss. Remi kom som en magisk dronning vandrede ut på lekeplassen vår. De ansatte hadde sneket dragartisten inn i barnehagen, og plassert ham trygt på pauserommet, frem til alle barna satt klar for en fellessamling ute.

Nabi Yeon Geisha kom i en majestetisk kjole, fargerik parykk, nydelig sminke og høye hæler, han hadde sommerfuglklyper i håret og lange øyevipper. Fortellerstunden var profesjonelt framført, Remi er både pedagog og har tidligere arbeidet som dramalærer. Han har selv skrevet eventyret om Tusenbeinet, det er tilpasset aldersgruppen i barnehagen. Tusenbeinet elsker å danse med alle de tusen beina sine, men blir ledd av og blir veldig lei seg. Tusenbeinet gjemmer seg og blir borte. Historien ender heldigvis godt og viser barna at selv om vi er forskjellig er vi like mye verdt - og alle har grunn til å bli respektert og akseptert.

Alle kan være stolte av den de er!

Remi Hovden Johansen aka Nabi Yeon Geisha er dragartist og pedagog, og var nylig på besøk i Kragskogen barnehage.

Forestillingen var morsom og til ettertanke. Remi bød på stor innlevelse, god blikkontakt, storslagent kostyme og en magisk, eventyrlig fortelling om Tusenbeinet som elsket å danse. En flott fargerik opplevelse!

Vi avsluttet med en veldig populær og miljøvennlig glitterstasjon med aloe vera og biovennlig glitter. Mange barn og voksne, uavhengig av kjønn stilte seg i kø for å få glitter på kinnene fra dronningen Nabi Yeon. Mens vi sto der i kø og fikk glitter, var det god tid til å prate sammen, barna spurte og Nabi svarte. Barna var undrende, de pratet og stilte nysgjerrig spørsmål.

Nabi Yeon møtte barna med respekt og svarte dem tålmodig og ærlig.

Er du en gutt? Ja, det er jeg.

Har du kledd deg ut? Ja, det har jeg.

Hvordan hår har du? Er det ditt hår? Jeg har en parykk, hvis du ser under her ser du det egentlige håret mitt.

Du er vel ikke en prinsesse? Du er kanskje en prins?

Hvordan får du sånne øyevipper?

Hos oss handler ikke «Fargerik uke» om skeives rettigheter, dette handler om grunnleggende menneskerettigheter, og om å gi barna varierende impulser, opplevelser og erfaringer slik rammeplanen sier at vi skal.

Vi i Kragskogen barnehage var ekstra stolte av barnehagen vår og litt ekstra glade da vi gikk hjem den dagen!

Powered by Labrador CMS