Den første kommunale drop in-barnehagen i Drammen skal være på plass fra barnehageåret 2015/2016.
Den første kommunale drop in-barnehagen i Drammen skal være på plass fra barnehageåret 2015/2016.

Åpner drop-in-barnehage

Drammen kommune planlegger drop-in-barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Tilbudet planlegges å tas i bruk til høsten slik at hjemmeværende småbarn skal få smake på barnehagelivet. Kommunen håper det gir familiene mersmak.

Drop in-barnehage kan være en rekrutteringsarena til fast barnehageplass, og et sted hvor hjemmeværende barn kan få språktrening. Fra høsten skal et slikt tilbud til småbarnsfamilier uten fast barnehageplass være på plass i Drammen.

Det skriver Drammens Tidende.

Det skal ikke bygges ny barnehage. Drop in-barnehagen legges til en eksisterende barnehage i Drammen.

Ikke foreldrebetaling

En slik åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn i alderen fra null til seks år. Barna har ikke fast plass, men kan komme sammen med en av foreldrene eller annen omsorgsperson.

I startfasen er ukentlig åpningstid seks timer. Men hvis etterspørselen er stor, kan åpningstiden utvides. Barnehagen skal godkjennes etter barnehageloven, og ha pedagogisk leder og en pedagogisk ansatt.

Det er ikke vanlig med foreldrebetaling i slike åpne barnehager. Inngår et måltid i tilbudet, kan det imidlertid være aktuelt med kostpenger.

Rekrutteringsarena

Hvis en familie som har kontantstøtte benytter seg av drop in-barnehagetilbudet, vil ikke kontantstøtten påvirkes.

Det borgerlige flertallet bestilte drop in-barnehage i budsjettforliket. Hensikten er at det skal være en sosialiserings- og språktreningsarena for barn som ikke går fast i barnehage.

Rådmannen i Drammen mener åpen barnehage også kan være en rekrutteringsarena for ordinær barnehageplass. Bystyrekomité for oppvekst og utdanning behandler saken rett over påske.

Powered by Labrador CMS