Barnehageassistent dømt til fem måneders fengsel for overgrep

Jenta meldte selv fra om at den mannlige assistenten befølte henne under hvilestunden i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I september 2018 meldte barnehagen i en romsdalskommune fra til politiet.

Henvendelsen kom etter at en mor tok kontakt med barnehagen. Datteren hadde fortalt hjemme at barnehageassistenten hadde tatt på henne under klærne under hvilestunden i barnehagen. Jenta, som på dette tidspunkt var fem år, mente det samme kunne ha skjedd med en annen jente i barnehagen.

I dommen kommer det fram at barna pleide å ligge på madrasser på gulvet i et rom med dempet belysning under hvilestunden i barnehagen. Ifølge styreren i barnehagen var det stort sett en voksen sammen med barna mens de hvilte. Hvilerommet hadde et stort vindu, men dette var dekket med en gardin.

Barna ble avhørt i tilrettelagte avhør. I forbindelse med etterforskningen fant politiet store mengder pornografisk materiale hjemme hos mannen. Selv om materialet ifølge dommen ikke var straffbart i seg selv, fant påtalemyndigheten det relevant for saken, da det viste tiltaltes seksuelle preferanser og søkeord han hadde brukt.

I forbindelse med hovedforhandlingene i november i fjor ble det besluttet å innhente en primærpsykiatrisk undersøkelse av tiltalte. Det ble også gjennomført en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. Der kom det fram at tiltaltes kognitive nivå var i nedre normalområde, samt at han hadde en uspesifisert personlighetsforstyrrelse. Den rettspsykiatriske erklæringen gir ifølge dommen verken grunnlag for straffritak eller straffenedsettelse.

I retten ga tiltalte en uforbeholden tilståelse. Nå er mannen dømt for tre overtredelser av straffelovens paragraf 304, som er «seksuell handling med barn under 16 år». Han må også betale erstatning på 40 000 og 50 000 kroner til de to barna, som ble utsatt for overgrepene henholdsvis en og to ganger.

Saken ble først omtalt av Romsdals Budstikke (krever innlogging).

I dommen står det blant annet at: Som straffeskjerpende omstendigheter har retten vektlagt at de seksuelle krenkelsene fant sted i barnehagen, av en omsorgsperson barna har tillit til. Tiltalte har utnyttet den tilliten barna hadde til han, noe retten anser som svært alvorlig. Alle barn har rett til å bli ivaretatt på en god og trygg måte i barnehagen, og slike handlinger som tiltalte her har begått har stort skadepotensiale. Handlingen er derfor av grov karakter og dette må få betydning i straffeutmålingen. Det er også skjerpende at tiltalte har utnyttet sin stilling i barnehagen til å få utløp for egne seksuelle preferanser.

Retten fant det også skjerpende at det er to fornærmede, og at barna var bare fem år gamle på tidspunktet overgrepene skjedde.

Som formildende omstendigheter har retten vektlagt tiltaltes tilståelse, samt liggetid hos politiet. Tingretten har også brukt langt til på å beramme saken grunnet covid 19.

Mannen hadde jobbet som assistent i barnehagen i en årrekke. Arbeidsforholdet ble avsluttet da saken ble kjent. Ifølge mannens forsvarer blir dommen ikke anket.

Powered by Labrador CMS