Pedagogene i Hanne's lekestue er fornøyd med hvordan barnehagen organiserer plantiden. Ordningen innebærer blant annet at de ikke må bryte av aktivitet sammen med barna for å gå inn på kontoret.

De setter av én dag annen hver uke til plantid

Barnehageeier Hanne Storstein Aak mener Utdanningsforbundets krav om mer planleggingstid vil gå på bekostning av barna hvis barnehagene ikke samtidig får mer penger til å fylle etter med voksne «på gulvet».

Publisert Sist oppdatert

I Hanne’s lekestue i Stavanger er det viktigste å ha flest mulig voksne sammen med barna gjennom hele barnehagedagen.

I stedet for at barnehagelærerne har jevne eller ujevne mengder med plantid fordelt ut over uka, har barnehagelærerne i Hanne’s lekestue samlet sin plantid hele dagen annenhver torsdag. Det gir 7,5 timer.

– Skulle det vært fire timer i uka, skulle det vært åtte timer annenhver uke. Men så har vi en fleksibel ordning på den siste halvtimen. Alle får det de skal ha, sier eier Hanne Storstein Aak til barnehage.no.

Stor kabal

Ordningen går ut på at halvparten av pedagogene har plantid på partallstorsdager, og resten på oddetallstorsdager. Dermed sikrer de at det til enhver tid er pedagogisk personale sammen med barna.

Barnehageeieren sier at denne ordningen gjør det lettere å dekke opp med assistenter og fagarbeidere slik at barna hele tiden har nok voksne rundt seg.

– Vi må legge en kjempestor kabal for å få det til. Og for barnehagen og kvaliteten i arbeidet vi gjør er det en utfordring. Å slippe ledere vekk fra avdelingene er absolutt ikke gunstig. Men når vi skal dekke inn én dag annenhver uke, er dette lettere å forholde seg til for alle, sier Hanne Storstein Aak.

Pedleder: - Fungerer veldig fint

Pedagogisk leder Vidar Nordhus har tidligere jobbet mellom 11 og 12 år i ulike private kommunale barnehager. Der har det vært litt ulike ordninger, men typisk to timer to ganger i uka eller fire timer én dag i uka.

Han synes det fungerer veldig fint å sette av en hel dag annen hver uke til kontorarbeid.

– Da vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre den dagen. Og så er jeg fullt til stede med barna de andre dagene. Det er en herlig måte å jobbe på, sier Nordhus.

– Er det en ordning andre barnehager burde adoptere?

– Det er jo veldig individuelt hva man foretrekker. Men dette fungerer i hvert fall veldig godt for meg. Det er ikke sånn at du er i en situasjon på gulvet, og så må du bryte av fordi du har plantid. Når jeg har én dag til plantid, har jeg hele dagen til å disponere slik jeg måtte ønske, sier Vidar Nordhus.

Utdanningsforbundet krever mer

Hanne Storstein Aak har registrert at Utdanningsforbundet i forrige uke brøt forhandlingene med kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS om arbeidstidsordning i barnehagene.

Utdanningsforbundet bruker blant annet skjerpede krav til innhold i barnehagen som argument for kravet om å øke plantiden til seks timer per uke.

Hanne Aak mener det vil gå ut over kvaliteten i barnehagene dersom Utdanningsforbundet får gjennomslag for kravet uten at det følger ekstra finansiering med.

– Men det er vel strengt tatt ikke Utdanningsforbundets problem?

– Hvis de skal fremme den saken og skape dårligere kvalitet i barnehagene, må de også jobbe med politikerne, regjeringen og Stortinget slik at den ekstra tiden borte fra barna blir kompensert. Vi kan ikke la plantid gå på bekostning av det som trengs av voksne direkte på gulvet.

– Antall voksne viktigst

– Nå er nettopp kvalitet i barnehagen et hovedargument fra Utdanningsforbundet for å øke plantiden?

– Jeg skjønner veldig godt at de føler behovet. Det pedagogiske tilbudet er avhengig av planlegging, dokumentasjon og implementering av pedagogiske program. Og det er også sånn at innholdet får en annen form når de pedagogiske lederne får tid nok til planlegging. Men når alt kommer til alt, er det antall voksne i forhold til antall barn som gir størst utslag på kvaliteten. Det er i hvert fall vår erfaring gjennom nesten 30 år, sier Hanne Aak.

Pedagogisk leder Vidar Nordhus synes spørsmålet om å øke plantiden er vanskelig.

– Jeg har selv kjent på ønsket om mer plantid. Det er mange krav som stilles til oss barnehagelærere om planlegging, evaluering og dokumentasjon. Det er mye som skal gjøres, og timene går fort. Men samtidig vet vi at pedagogenes plantid gir ekstra belastning for dem som er igjen på gulvet med barna. Og så tenker jeg også at den beste kvaliteten oppstår i samspill med barna – det å være til stede og i situasjonene som oppstår. Da kan man også planlegge sammen med barna, og involvere dem i planleggingen, sier Vidar Nordhus og legger oppsummerende til:

–  Vil mer plantid føre til høyere kvalitet? Jeg er usikker.

Fleksible løsninger

Hanne Storstein Aak har respekt for at noen barnehagelærere kan trenge mer tid til viktige oppgaver borte fra barna. Men i deres barnehage har de erfart at fleksibilitet gir bedre løsninger for alle parter.

– Vi gjør det som kreves. Hvis en pedagog trenger mer tid enn de oppsatte timene, skaper vi rom for det. På den annen side, så vil det ved sykdom kunne være behov for at en pedagog må være på gulvet når det egentlig var satt opp planleggingstid.

Hun sier at ingen av deres pedagoger er organiserte.

– Jeg regner med at det er et uttrykk for at de er fornøyde med hvordan vi som arbeidsgiver håndterer spørsmålene om arbeidsforhold, sier Hanne Storstein Aak.

  • Hanne's lekestue var i fjor en av åtte finalister i PBLs kåring av Årets barnehage 2017. I 2010 ble Hanne's lekestue av magasinet "Foreldre & barn" kåret til Norges beste barnehage.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS