DEBATT

«Det viktigste med oppstarten er at både personalet og foreldrene sammen jobber om barnets beste,» skriver førsteamanuensis Vibeke Glaser.
«Det viktigste med oppstarten er at både personalet og foreldrene sammen jobber om barnets beste,» skriver førsteamanuensis Vibeke Glaser.

Tips til barnehagestart

Hva kan vi gjøre for å gi barna best mulig start i barnehagen? Førsteamanuensis Vibeke Glaser ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning deler sine tips.

Publisert

Mange foreldre er spente på høstens barnehagestart - ikke minst dersom det er deres første barn. Å begynne i barnehagen er en stor begivenhet og krever gode forberedelser, både fra barnehagens og foreldrenes side.

Barnehagen har ansvaret for å lage gode tilvenningsrutiner i nært samarbeid med barnets foreldre og foresatte. Det er nødvendig at foreldre setter av god tid til oppstarten, blir kjent med personalet og forteller dem om barnets interesser, behov og vaner. Ikke minst må personalet ta seg tid til å bli godt kjent med barnet og foreldrene.

Et hjemmebesøk kan være en fin måte å bli bedre kjent på. Barnehagen kan også åpne for at foreldre kan «droppe» innom med barnet før tilvenningen starter på høsten.

Om artikkelforfatteren:

Vibeke Glaser er førsteamanuensis ved Seksjon for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Hennes forskningsområder omfatter blant annet foreldresamarbeid, profesjonalisering av barneomsorgen, veiledning, barn og barndom og overgang barnehage-skole.

Som en del av tilvenningen kan foreldrene bli med inn på avdelingen og ta aktivt del i barnets møte med det nye miljøet de første dagene. Foreldre må gjerne stelle barnet og sitte sammen under måltider, aktiviteter og lek under tilvenningsdagene.

De første dagene i barnehagen bør ikke vare mer enn 2-4 timer. Gradvis overtar personalet ansvaret for barnet, men foreldrene kan gjerne være med på stell, måltider og legging av barnet noen dager til. Foreldrene trener seg på å la barnet være kortere stunder alene sammen med personalet, men ikke lenger unna enn pauserommet.

De neste dagene avtaler personalet med foreldrene hvor lenge de skal være borte fra barnet. Det kan være vanskelig å gå fra barnet. Her er det nødvendig med en god plan for avskjeden og at denne følges. Det er viktig at foreldrene er tilgjengelige slik at de kan returnere til barnehagen på kort varsel ved behov.

Etter hvert som hverdagen i barnehagen går sin gang, vil barnet lære seg at foreldrene kommer tilbake. Hvor lang tilvenningsperioden skal vare avhenger av barnets behov. Etter langhelger og ferier vil barnet ofte trenge nye runder med tilvenning av kortere varighet.

Foreldrene er ofte bekymret for om barnet har det bra i barnehagen under tilvenningen. Da kan foreldrene selv ta en telefon eller barnehagelærer ringer foreldrene på jobb og berolige dem med å fortelle hvordan det går. Foreldrenes usikkerhet og skyldfølelse kan lett smitte over på barnet. Derfor trengs det en oppstartsamtale både før barnehagestart og noen dager etter at tilvenningen er i gang. Her kan barnehagelærer komme foreldrenes usikkerhet i møte med fagkunnskaper og erfaringer.

Etter langhelger og ferier vil barnet ofte trenge nye runder med tilvenning av kortere varighet.

Det viktigste med oppstarten er at både personalet og foreldrene sammen jobber om barnets beste.

Powered by Labrador CMS