Seniorforsker Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling.
Seniorforsker Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Vanskelig med utdanning på arbeidsplassen

– Det å bruke arbeidsplassen som læringsarena er utfordrende, sier seniorforsker Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Seniorforsker Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) leder den seksårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage».

Les hele rapporten her.

Den nasjonale strategien brukes relativt mye, og mer av kommunale- enn private barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.

Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer alle ansatte i barnehagen og skal foregå i den enkelte barnehage. Nesten tre av fire kommuner har en eller flere barnehager som benytter seg av barnehagebasert kompetanseutvikling.

Selv om barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal foregå på i den enkelte barnehage, oppgir omtrent halvparten av fylkene at den vanligste måten å bruke midler til dette på er fellestiltak for flere barnehager i regi av kommunen som barnehagemyndighet. I den andre halvparten av fylkene er praksisen mer variert mellom kommunene. Her går deler av kompetansemidlene som tilskudd til barnehagene og fellestiltak i regi av barnehagemyndigheten. Dette viser at barnehagebasert kompetanseutvikling ikke brukes fullt ut etter intensjonene i ordningen.

Flere av kompetanseutviklingstilbudene har assistenter og fagarbeidere som målgruppe. Dette gjør at tilbudene kan konkurrere med hverandre og at det kan bli uklart hva barnehagene skal prioritere. I noen fylker har man opplevd at det har vært enklere å få med deltakere og å få med kommunene på finansiering av fagbrev enn andre kompetansetiltak.

I de fleste studieplanene for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er det en klar intensjon og målsetting om å inkludere arbeidsstedet i studentenes læringsprosesser. Men det varierer om studieforløpet tilpasses med tanke på hvordan og i hvilken grad studentenes arbeidssted omtales og skal forstås som læringsarena i de ulike planene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Studentene i de arbeidsplassbaserte studiene opplever også i mindre grad at arbeidsplassen tilrettelegges som en læringsarena enn det studenter på tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk gjør.

Om prosjektet:

TFoU, Dronning Mauds Minne høgskolen og NTNU Samfunnsforskning evaluerer kompetansestrategien, som gjelder i perioden 2014-2020. Hovedvirkemidlet i strategien er et system av ulike opplæringstiltak der alle ansatte, uansett bakgrunn, kan delta og heve kompetansen sin. Dette er andre delrapport, og det vil komme flere rapporter som evaluerer strategien. 

Powered by Labrador CMS