Lill Nyseter Kortgaard organisasjonsdirektør i Gnist Barnehager.
Lill Nyseter Kortgaard organisasjonsdirektør i Gnist Barnehager.

Gnist Barnehager lanserer en heldigitalisert årsplan

– Vi er spente på responsen, sier Lill Nyseter Kortgaard, som er organisasjonsdirektør i Gnist Barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Hvor ofte har man ikke opplevd at lapper og beskjeder fra skole og barnehage forsvinner bak bokhylla, eller blir med papirsøpla ut? Og hvordan kan foreldre komme enda tettere på hva barnet opplever i barnehagen? Dette var spørsmål de ansatte i Gnist Barnehager stilte seg før de bestemte seg for å utvikle en fulldigital årsplan.

– Det hele startet med et brennende ønske om å gjøre årsplanen lett tilgjengelig med et mer forståelig språk som fører til økt bruk for foreldrene, sier Lill Nyseter Kortgaard, organisasjonsdirektør i Gnist Barnehager.

– Det er ikke så lett å huske på alt som står i slike planer og det er fort gjort at det går i glemmeboken til foreldrene, fortsetter hun.

Som tenkt, så gjort, og mandag lanserte Gnist Barnehager en helt ny, digital årsplan som er lett tilgjengelig for alle foreldre.

Enklere å bruke

Den digitale årsplanen er bygget opp rundt en tradisjonell nettside, men er integrert i foreldrenes kommunikasjonsportal med barnehagen, som ble lansert i fjor og som Gnist Barnehager mottok Merket for god design, for. Dette gjør det mulig å knytte progresjonsmål tettere til det enkelte barn, og opplevelsen blir mer personlig. Man kan fortsatt skrive ut årsplanen – men da som en utskriftstilpasset variant – og kun de kapitlene man er interessert i å ha for hånden.

– Det er godt å vite at vi fremover har et visuelt tiltalende og lett tilgjengelig rammeverk. Årsplanene er store dokumenter med mye lovfestet innhold. Nå blir det enklere å finne konkret informasjon som omhandler det enkelte barn, sier fagleder pedagogikk ved Gnist Barnehager Holstad, Laila Ringstad Bakkely.

For å gjøre årsplanens innhold mer konkret, har kjeden også fått utviklet to animasjonsfilmer knyttet til lek og læring, og sosial kompetanse. Filmene skal bidra til at foreldre får et bedre innblikk i hvordan en barnehage faktisk jobber med læring.

– Læring i barnehagen handler ikke om krav og prestasjoner hos barnet; det handler om å bruke lek som verktøy for barnets naturlige utvikling. Kanskje barnehagene har noe ved seg som kan inspirere skolevesenet? Vi synes i hvert fall at lek og læring går hånd i hånd, sier faglederen.

Spennende å lage

Hovedmålet med å gjøre årsplanen digital, er å øke samspillet med foreldre i barnehagen, sier Lill Nyseter Kortgaard. Og dagens foreldre er allerede vante til å bruke digitale flater.

– Den digitale årsplanen er til om med tilpasset mobil, og det var viktig å passe på at informasjonen ikke gikk tapt i prosessen.

Større nærhet

– Ved å lage en digital årsplan blir den mye mer relevant for ditt barn. Nå kan du følge med på de forskjellige alderstrinnene etter hvert som barnet vokser. En digital årsplan tvinger også oss fagfolk til å bruke færre ord og bruke et språk som foreldre forstår. Det bringer oss og foreldene nærmere hverandre.

– Da vi presenterte planen for SU før vi begynte, var responsen veldig god, sier Kortgaard.

Barnehagelederne ble tidlig involvert i prosessen for å sikre en god kobling mellom det tekniske og informasjonen i årsplanen. Kortgaard forteller at de gikk i gang med arbeidet umiddelbart. De ansatte har også fått opplæring slik at de kan veilede foreldrene fra dag én.

Miljøvennlig

Kostnadene ved å få dette opp og gå, er en investering og vi vil spare det det koster å trykke opp permene. Men vi vil fortsette å utvikle produktet og det blir også enkelt å gjøre endringer underveis. Og ikke minst er det miljøvennlig, noe som er viktig for ISO-sertifiseringen som Gnist barnehager ble tildelt i fjor.

– Målet med årsplanen er at foreldre kjenner bedre til hva man kan forvente fra en barnehage som er opptatt av kvalitet. Dette gjør at foreldre i større grad kan følge opp barnehagens planlagte aktiviteter, sier organisasjonsdirektør Kortgaard.

– Det vi gjør hver dag skal faktisk være basert på det vi presenterer i årsplanen og for oss som kjede legger vi stor vekt på kvalitet og det er viktig for oss å finne ut hva foreldrene ønsker og hvordan vi kan bli bedre. Det handler om å øke brukervennligheten, avslutter Kortgaard, som nå er spent på tilbakemeldingen fra foreldrene.

Powered by Labrador CMS