Bildeordboken er gratis og finnes foreløpig på ti ulike språk, blant annet ukrainsk.

Digital bildeordbok også tilgjengelig på ukrainsk

– Det er viktig at barn og unge som kommer til Norge har gode hjelpemidler for å forstå og bli forstått, sier kunnskapsministeren.

Publisert

Den flerspråklige bildeordboka Bildetema er laget for bruk i barnehage, skole og voksenopplæring, og har nå kommet i ny drakt.

Ressursen er så langt tilgjengelig på ti språk og inneholder om lag 1200 ord fordelt på 21 tema, opplyser OsloMet i en pressemelding.

Digitale ressurser på ukrainsk

I fjor bevilget regjeringen 10 millioner kroner til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) øremerket arbeid for ukrainske flykninger. Senteret, som er en del av OsloMet, fikk blant annet i oppdrag å tilpasse digitale ressurser til ukrainsk.

I den nye versjonen av Bildetema er ukrainsk lagt til som språk.

– Det er viktig at barn og unge som kommer til Norge har gode hjelpemidler for å forstå og bli forstått. Jeg er glad for at Bildetema nå også finnes på ukrainsk, noe som vil være til stor hjelp for mange nyankomne barn og unge fra Ukraina, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Kommer på flere språk

Ressursen, som består av bilder, tekst og lyd, skal bidra til språklæring for barn, unge og voksne - og kan brukes for å synliggjøre flere språk i barnehage og skole, opplyser NAFO.

Den nye versjonen av Bildetema er i første omgang tilgjengelig på norsk (bokmål/nynorsk), arabisk, dansk, engelsk, islandsk, polsk, russisk, svensk, tigrinja og ukrainsk. Flere språk vil tilgjengeliggjøres fortløpende.

Den gamle Bildetema-siden vil være tilgjengelig inntil flere språk er på plass i den nye versjonen.

Nordisk samarbeid

Bildetema driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet – storbyuniversitetet, i samarbeid med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy på Island og Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alle de fire institusjonene jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.

Det nordiske samarbeidet rundt utviklingen av ressursen har vært finansiert av prosjektmidler fra Nordplus. I tillegg finansieres utvikling og drift av faste tildelinger fra Kunnskapsdepartementet i Norge.

Powered by Labrador CMS