Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.
Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Mest fornøyd med private barnehager: – En hyllest til de ansatte

Innbyggerundersøkelsen 2017 viser at foreldre er mer fornøyd med barnehagen enn de er med grunnskolen, videregående og høyere utdanning. Og aller mest fornøyd er brukere av de private barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Av 22 offentlige tjenester skårer Folkebiblioteket, fastelegen og barnehagen høyest på Innbyggerundersøkelsen 2017. Undersøkelsen består av to deler, hvor brukerdelen besvares av de som har brukt en eller flere tjenester i løpet av det siste året.

Undersøkelsen er utført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Se hele undersøkelsen her.

Brukerne av 22 offentlige tjenester har svart på spørsmål om:

  • tilfredshet totalt og tillit
  • tilgjengelighet og fysiske forhold
  • ansattes kompetanse og brukertilpasning
  • ansattes service
  • digitale tjenester
  • informasjon og kommunikasjon
  • saksbehandling og klager

Barnehagens totale testskår ser slik ut:

Svært fornøyd med private barnehager

I utdanningssektoren skårer barnehage samlet 81 poeng, et skår som regnes i kategorien «svært fornøyd». Grunnskolen får 76 poeng og høgskole og universitet får får 73 poeng, mens videregående får 72 poeng. Disse poengsummene regnes som «fornøyd». Brukerne av Sfo er delvis fornøyd og gir tilbudet 69 poeng.

Det brukerne av barnehagen er mest fornøyd med i barnehagen, er service. Deretter kommer tilgjengelighet og kontakt. På bunn ligger klager med 50 poeng hvor brukerne er misfornøyd til nøytral.

Brukere av private barnehager er mer fornøyd enn brukere av kommunale barnehager. Faktisk skårer private barnehager 8,6 poeng mer enn kommunale med 86,6 og regnes som svært fornøyd, mot kommunale barnehagers 78 poeng, som regnes som fornøyd.

– En hyllest til de ansatte

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener at forskjellen mellom private og kommunale barnehager vitner om kvaliteten i jobben som gjøres på gulvet i barnehagen.

– Dette bekrefter vi allerede vet, at en god miks av private og kommunale barnehager gir et godt tilbud. Det er denne miksen som er løsningen, ikke problemet, sier Olsen.

Han poengterer at hele sektoren rekrutterer fra de samme utdanningene, og likevel klarer private eiere å hente fram mer av sine ansattes kompetanse.

– Det er eiers ansvar å tilrettelegge slik at ansatte kan gjøre en best mulig jobb. Dette viser at private barnehager rett og slett er bedre tilpasset de ansattes kompetanse, sier PBL-direktøren, og legger til at dette er en hyllest til de ansatte som gjør jobben hver eneste dag.

– Det samlede resultatet viser for øvrig at det ikke er barnehagesektoren vi bør bekymre oss for, avslutter Olsen, som mener at politikerne har mye annet de bør konsentrere seg om først.

Barnehageansatte best på faglig kompetanse

Omsorgstjenestene får, samlet sett, de laveste skårene på flere av forholdene som måles i undersøkelsen. På flere områder får disse tjenestene også lavere skår enn i 2015.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Utdanningsinstitusjonene gjør det altså jevnt over godt, selv om resultatene på mange områder er svakere enn i 2015. De skårer for eksempel fortsatt godt når det gjelder brukernes oppfatninger av de ansattes kompetanse, informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som kommer best ut hva gjelder faglig kompetanse.

Difis analyser viser at brukertilpasning og service er de forholdene som for de fleste tjenester er viktigst hvis man skal øke den totale brukertilfredsheten. Samtidig er det noen variasjoner innenfor de ulike tjenestetypene. Hvis man skal øke tilfredsheten, er man nødt til å involvere både brukere og ansatte.

I dette arbeidet er også de ansatte helt avgjørende. Strategisk kompetanseheving er et stikkord. Involvering av ansatte i endringsprosesser og utvikling av tjenester er et annet. I mange tilfeller sitter ansatte på førstehåndskunnskap om brukerne som kan benyttes bedre.

Powered by Labrador CMS