DEBATT

Når Thorkildsen skryter av at byrådet fører Rødts næringsfiendtlige politikk kan hun i det minste være raus nok til å gi dem anerkjennelsen de fortjener, skriver Anne Haabeth Rygg og Silje Lutro i debattinnlegget.
Når Thorkildsen skryter av at byrådet fører Rødts næringsfiendtlige politikk kan hun i det minste være raus nok til å gi dem anerkjennelsen de fortjener, skriver Anne Haabeth Rygg og Silje Lutro i debattinnlegget.

– Det er trist at vi har en byråd i Oslo som så åpenbart tyr til lett gjennomskuelig historieforfalskning

Oslo kommunes kjøp av Espiras nøkkelferdige barnehage på Økern for 65 millioner kroner er det endelige beviset på at politisk prestisje har seiret over sunn fornuft og trygg økonomisk styring i Oslo kommune.

Publisert

Samtidig som vi bare er i startfasen av å ta inn over oss de økonomiske konsekvensene av koronakrisens herjeringer i norsk økonomi, lukker byrådet i Oslo øynene og trekker gullkortet. Dette er ikke første gang.

I 2018 kjøpte byrådet private barnehager for 220 millioner for å forhindre at aktører som har spesialisert seg på å drive gode barnehager skal få slippe til. 100 millioner kroner her, og 100 millioner kroner der. Det koster å forby private barnehager.

Skolebyråden begrunner kjøpet med at byrådet holder valgløftet fra 2015.

«Det bør ikke overraske at byrådet holdt sine valgløfter og valgte å kjøpe barnehagen for å kunne drive den i offentlig regi.»

Byråden utbroderer; «Espira kjøpte barnehagen i 2016, selv om det rødgrønne byrådet nettopp var valgt på løfter om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren.»

Dette er ren skjær historieforfalskning. Verken MDG eller Arbeiderpartiet gikk til valg på å «stanse kommersialiseringen». MDG mente i sitt partiprogram ingenting om dette. Arbeiderpartiet ville «bygge flere kommunale og private barnehager for å oppnå full barnehagedekning», (som det forresten allerede var.) Ikke en gang SV gikk i sitt program så langt som til å ville forby private barnehager. De lovte at de ville «arbeide for at flest mulig barnehager er bygget og driftet av kommunen eller ideelle aktører.»

I byrådsplattformen som de tre partiene fremforhandlet etter valget står det derfor at «kommunen skal ta hovedansvaret for å bygge barnehager, og samarbeide tett med ideelle aktører og private aktører for å opprette nye plasser.»

Har ikke Thorkildsen lest byrådsplattformen ordfører Marianne Borgen undertegnet på? Det var først over ett år etter at Raymond Johansen overtok som byrådsleder at Rødt tvang gjennom det som i realiteten er et forbud mot å starte private barnehager.

Når Thorkildsen skryter av at byrådet fører Rødts næringsfiendtlige politikk kan hun i det minste være raus nok til å gi dem anerkjennelsen de fortjener.

Det er trist at vi har en byråd i Oslo som så åpenbart tyr til lett gjennomskuelig historieforfalskning.

Det er trist at hun forsvarer et vedtak de aller fleste forstår ikke er tatt for å spare penger, men for å hindre flinke folk fra å gjøre jobben de brenner for. Det er trist at vi har et byråd som ikke ønsker innovasjon og nyskaping i barnehagesektorer der private og offentlige barnehager oppmuntres til å inspirere hverandre for barnas beste. Det er trist at vi har en byråd som gjentar påstanden om byrådet har bygget ut 3000 nye barnehageplasser når påstanden for lengst er avslørt som en bløff av faktisk.no.

Det er trist. Bare trist. 

Powered by Labrador CMS