Det blir ingen streik i private barnehager.
Det blir ingen streik i private barnehager.

Streikefaren avblåst

En time før meklingfristen midnatt, oppnådde partene enighet i PBL-oppgjøret. Dermed er den varslede streiken avblåst.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er glade for at vi unngår en arbeidskamp med streik som ville skapt stor uro i sektoren og som ville rammet mange uskyldige småbarnsfamilier. Det har vært et vanskelig oppgjør, men vi kom til slutt frem til et resultat som barnehagene kan leve med, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL til pbl.no.

PBL har forhandlet med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om ny hoved- og hovedtariffavtale.

Den nye avtalen skal gjelde fra 1. mai 2016 til 30. april 2018. PBL forhandler på vegne av 1.760 barnehager med om lag 25.000 ansatte.

Dagens ordning består

Det var uenighet om den midlertidige pensjonsordningen for barnehager meldt inn i PBL fra 2014 som var årsaken til at partene ikke klarte å bli enige i forhandlingene før sommeren.

Etter meklingen er det klart at den midlertidige innskuddspensjonsordningen for barnehager meldt inn i PBL fra 2014 består, med den gjeldende sparesatsen på fem prosent.

Det er etter meklingen også klart at:

  • Medlemsbarnehager som er omfattet av overgangsordningen med innskuddspensjon blir stående i denne ordningen frem til 1. mai 2018.
  • Dersom partene på dette tidspunktet ikke er kommet til enighet om en ny og permanent pensjonsløsning for PBL-området, skal disse medlemmene automatisk overføres til ytelsespensjonsordningen som er hovedregelen i avtaleområdet.
  • Nye medlemmer som meldes inn i PBL etter 20. september 2016 skal meldes inn i den ytelsesbaserte pensjonsordningen som majoriteten i avtaleområdet er omfattet av.
  • Senest når det er kjent hvilken tjenestepensjonsordning som blir resultatet for ansatte i offentlig sektor, skal partene forhandle ny og permanent tjenestepensjonsordning.

Glade for å unngå streik

– Vi har fått til en meget god løsning for de som jobber i de private barnehagene. Det har vært en konstruktiv mekling der partene har jobbet godt sammen, sier Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen til delta.no.

– Vi er glade for at vi klarte vi å unngå streik. Vi mener dette er en god løsning på en vanskelig sak. I påvente av en varig ordning, har rundt 1700 ansatte i private barnehager en innskuddspensjon. Det er et godt økonomisk resultat for Fagforbundets medlemmer i PBL-barnehager. Lønnstilleggene i dette oppgjøret er innenfor rammen av KS-oppgjøret på 2,4 prosent, noe som betyr minst 6000 kroner i året, og er sammenlignbart med resultatet for barnehagene i offentlig sektor, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas på Fagforbundets nettsider.

Også nestleder og forhandlingsleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, er fornøyd med at det ikke blir streik. Han mener avtalen sikrer medlemmene en trygg pensjonsordning.

– Vi har hele tiden ønsket at alle våre medlemmer i PBL skal ha en pensjonsordning som er trygg og forutsigbar. Det mener jeg vi har sikret med den avtalen vi nå er blitt enige om, sier Skyvulstad til utdanningsforbundet.no.

Powered by Labrador CMS