Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.
Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.

Dato for mekling er satt

Mandag 29. august møtes PBL og arbeidstakerorganisasjonene Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet til mekling etter at partene ikke kom til enighet i tariffoppgjøret.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere dager med forhandlinger ble det 9. juni brudd i forhandlingene i PBL-oppgjøret. Dermed endte oppgjøret hos Riksmekler.

Nå er PBL og fagforbundene kalt inn til meklingsmøte mandag 29. august. Møtet vil foregå i Riksmeklerens lokaler og meklingen vil bli ledet av Mats Stensrud, opplyser pbl.no.

– Ikke grunnlag for enighet

Årsaken til bruddet var et krav fra Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet om å øke sparesatsen, fra fem til sju prosent, på overgangsordningen på pensjon for nye medlemmer i PBL. Nye medlemmer i PBL meldes inn i innskuddspensjonsordningen som er etablert i påvente av at ny pensjonsordning er på plass for alle PBL-barnehagene.

– Dette er et av de merkeligste bruddene vi har opplevd i de 20 årene vi har forhandlet med organisasjonene. Dette er overraskende og utfordrer tilliten mellom partene, sa administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL i juni.

Lederen i Deltas forhandlingsutvalg, Trond Ellefsen, sa følgende til Delta.no etter at forhandlingsbruddet var et faktum:

– Selv med det omfattende arbeidet partene har lagt ned i forkant var det dessverre ikke grunnlag for enighet om pensjon. Som en midlertidig ordning har barnehager som er nye medlemmer i PBL etter 1. januar 2014 en innskuddsordning for pensjon. Alle andre medlemmer har en ytelsesbasert pensjonsordning. PBL krevde en videreføring av den midlertidige innskuddsordningen på 5 prosent for nye barnehager. Vårt krav var at dersom en slik ordning skulle videreføres, måtte innskuddet økes til 7 prosent. Det er viktig at dette innskuddet økes slik at pensjonen for våre medlemmer ivaretas på en god måte.

– Selv med det omfattende arbeidet partene har lagt ned i forkant var det dessverre ikke grunnlag for enighet om pensjon. Utdanningsforbundets mål har hele tiden vært å følge opp landsmøtevedtaket vårt som sier at pensjonsordningene for våre medlemmer skal være gode, forutsigbare, livslange og kollektive, sa leder i Utdanningsforbundets forhandlingsutvalg, Terje Skyvulstad, til Utdanningsforbundet.no i juni.

Powered by Labrador CMS