De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage, ifølge Utdanningsdirektoratet.
De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Stadig flere minoritetsspråklige barn går i barnehage

De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage. I fjor var det en økning på 4,6 prosent fra året før.

Publisert

I 2018 gikk 50.900 minoritetsspråklige barn i barnehage, ifølge ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er en økning på 4,6 prosent fra 2017.

– Dette er tall jeg gleder meg over. Å lære norsk tidlig gir barn et viktig grunnlag for å mestre og lære, både i barnehagen og når barna skal begynne på skolen. Særlig for barn som kommer fra hjem der det ikke snakkes norsk vil en god barnehage være viktig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage i alle aldersgrupper, og fra 2013 til 2017 økte andelen minoritetsspråklige barn med 4,6 prosentpoeng, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Tall for 2018, viser at totalt 18 prosent av barn i barnehagen er minoritetsspråklige.

Tabell. Antall minoritetsspråklige barn i barnehage.

År 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt 41.265 43.429 46.329 48.716 50.954

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Flertallet av de 10 største kommunene ligger over landsgjennomsnittet på 18 prosent. Drammen og Oslo har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage, med henholdsvis 35 og 30 prosent.

Blant de største byene er det Tromsø (13 prosent), Trondheim (15 prosent) og Kristiansand (17 prosent) som har lavest andel minoritetsspråklige barn i barnehagene.

I private barnehager er totalt 14 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen er 22 prosent i kommunale barnehager.

Hvem defineres som minoritetsspråklige?

Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

23 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS