De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage, ifølge Utdanningsdirektoratet.
De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Stadig flere minoritetsspråklige barn går i barnehage

De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage. I fjor var det en økning på 4,6 prosent fra året før.

Publisert

I 2018 gikk 50.900 minoritetsspråklige barn i barnehage, ifølge ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er en økning på 4,6 prosent fra 2017.

– Dette er tall jeg gleder meg over. Å lære norsk tidlig gir barn et viktig grunnlag for å mestre og lære, både i barnehagen og når barna skal begynne på skolen. Særlig for barn som kommer fra hjem der det ikke snakkes norsk vil en god barnehage være viktig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage i alle aldersgrupper, og fra 2013 til 2017 økte andelen minoritetsspråklige barn med 4,6 prosentpoeng, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Tall for 2018, viser at totalt 18 prosent av barn i barnehagen er minoritetsspråklige.

Tabell. Antall minoritetsspråklige barn i barnehage.

År 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt 41.265 43.429 46.329 48.716 50.954

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Flertallet av de 10 største kommunene ligger over landsgjennomsnittet på 18 prosent. Drammen og Oslo har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage, med henholdsvis 35 og 30 prosent.

Blant de største byene er det Tromsø (13 prosent), Trondheim (15 prosent) og Kristiansand (17 prosent) som har lavest andel minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Hvem defineres som minoritetsspråklige?

Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

I private barnehager er totalt 14 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen er 22 prosent i kommunale barnehager.

23 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS