I fjor ble det 106 færre barnehager i Norge, ifølge SSB. Størst nedgang var det blant de private barnehagene.

1800 færre barnehagebarn i fjor

I 2023 ble det registrert det laveste antall barn i norske barnehager de siste 10 årene. Samtidig benytter stadig flere ett- og toåringer seg av barnehagetilbudet.

Publisert Sist oppdatert

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det stadig blir færre barn i barnehagene.

– I 2023 ble det registrert det laveste antall barn i norske barnehager de siste 10 årene, med en total på 266 916 barn – en nedgang på 1814 barn sammenlignet med året før, sier Johannnes Bennetzen til ssb.no.

Han er rådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

For ti år siden var det totalt 287 177 barn som gikk i norske barnehager. Reduksjonen de siste årene må sees i sammenheng med at befolkningstallene for de aktuelle årskullene har gått ned, skriver SSB.

Selv om antall barn som går i barnehage synker, øker andelen barn i barnehagealder som benytter seg av barnehagetilbudet – altså dekningsgraden.

Fra 2022 til 2023 økte dekningsgraden for barn i alderen ett til fem år samlet sett, fra 93,4 til 93,8 prosent.

I likhet med tidligere år er det de yngste barna som står for økningen, opplyser SSB. Blant ett- til toåringene økte dekningsgraden fra 87,7 til 88,6 prosent.

I takt med at det har blitt færre barnehagebarn har også antall barnehager blitt redusert. I 2008 var det 6705 barnehager i Norge. I 2023 var det 5314.

I fjor ble det 21 færre kommunale barnehager, sammenlignet med året før (ned fra 2606 til 2585). Reduksjonen i antall private barnehager var større, med en nedgang på hele 85 barnehager (fra 2802 til 2717), ifølge SSB.

Powered by Labrador CMS