Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Krangel om kvalitet i dansk barnehageforskning: Hevder at barna blir taperne

30 nordiske barnehageforskere gir uttrykk for at interne maktinteresser i dansk akademia spenner ben for viktig barnehagekunnskap.

Publisert

I et debattinnlegg på nettstedet altinget.dk gir forskerne uttrykk for at barna blir taperne når forskere strides om retten til å definere kvalitet i forskningen.

Bakgrunnen for innlegget er at Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2016 avviste 56 prosent av forskningspublikasjonene om barnehagefeltet. I 2006 ble 12 prosent av publikasjonene avvist.

- Forskerne har i gjennomgangen av publikasjonene vurdert at det i en betraktelig del av studiene ikke er gjort tilstrekkelige forsøk på å etablere gjentakelighet, reliabilitet, validitet og troverdighet av datainnsamlingsmetoder eller av selve dataanalysen, skrev Clearinghouse i en pressemelding i forbindelse med rapporten «Dansk dagtilbudsforskning sakker bagud i forhold til Norge og Sverige».

Møter kritikk - også fra Norge

30 nordiske barnehageforskere, blant dem professor Anne Greve (Oslo Met) og professor Solveig Østrem (Universitetet i Sørøst-Norge), stiller seg kritisk til vurderingene.

Forskerne hevder at kriteriene som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning bruker gjør det vanskeligere for kvalitativ forskning enn for kvantitativ forskning å slippe gjennom nåløyet.

- Ikke fordi denne forskning er av lavere kvalitet, men fordi det innenfor den kvalitative forskningstradisjon benyttes andre kvalitetskriterier og en annen terminologi enn den Clearinghouse opererer med, skriver de 30 forskerne.

- Barnas trivsel og velvære veier tyngre

Sorteringen får ifølge skribentene ikke bare betydningen for den årlige rapporten fra Clearinghouse, men også for innholdet i den skandinaviske databasen for barnehageforskning.

Tidligere har barnehage.no skrevet at det i den skandinaviske databasen over barnehageforskning ble registrert 144 nye studier i 2017. 68 av dem fra Sverige, 57 fra Norge, mens det kun var 25 studier fra Danmark.

- I praksis er det Clearinghouse som avgjør hvilke studier som tas med i databasen, og i realiteten inneholder databasen derfor bare et fragment av den danske barnehageforskning, skriver forskerne – som avslutter innlegget slik:

«Vi vil til hver en tid fastholde, at de 0-6-årige børns velvære og trivsel vejer tungere end denne form for paradigmekamp.»

Powered by Labrador CMS