Danmarks regjering tar nye virkemidler i bruk for å unngå utvikling av parallellsamfunn.
Danmarks regjering tar nye virkemidler i bruk for å unngå utvikling av parallellsamfunn.

Danmark vil innføre obligatorisk barnehage for ettåringer fra utsatte boligstrøk

Danmarks regjering vil innføre gratis, men obligatorisk barnehage for familier fra utsatte boligstrøk, i kampen mot gettoer og parallellsamfunn.

Publisert

På begynnelsen av 1980-tallet var én prosent av Danmarks befolkning ikke-vestlige innvandrere, i dag er andelen på åtte prosent, skriver Berlingske.

I utspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030" har regjeringen i Danmark satt opp en liste på 22 punkter i kampen mot parallellsamfunn.

Trekker barnetrygd

Politikerne ønsker å kunne gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen.

I tillegg vil de gjøre det obligatorisk for foreldre fra barn i utsatte boligstrøk å ha barna sine i barnehage minst 30 timer i uka fra ettårsalderen.

"Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud i minimum 30 timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde, fra barnet fylder 1 år, hvis barnet ikke allerede er optaget i et dagtilbud," heter det i utspillet fra regjeringen.

Barnehagetilbudet skal ifølge Danmarks Radio gjøres gratis. Men hvis foreldrene ikke benytter seg av det, skal kommunen trekke i barnetrygden.

Maks 30 prosent

Dersom regjeringen får det som den vil, kan den enkelte barnehage ved opptak av nye barn, høyest ta inn 30 prosent fra boligområder som har vært på "gettolisten" de siste tre årene, melder Danmarks Radio.

Private barnehager som i løpet av et år tar opp mer enn 30 prosent barn fra disse boligområdene, vil kunne miste godkjenningen.

Regjeringen skriver i sitt utspill at den med tiltakene ønsker å sikre at alle barn i gettoområdene og sårbare hjem får en god barndom og aldersadekvat språk, samt å vokse tidlig med verdier som likestilling, fellesskap, deltakelse og medansvar.

  • Den borgerlige regjeringen, som består av Venstre, De konservative og Liberal Alliance, trenger støtte fra Socialdemokratiet for å få vedtatt forslagene. Dansk Folkeparti har så langt stilt seg positiv til forslagene, skriver NRK.
Powered by Labrador CMS