Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Barnehageansatt etterforsket for vold – nå er saken henlagt

En barnehage i Buskerud kom under offentlig tilsyn 22. august i fjor, etter at en av foreldrene sendte varsel om vold til kommunen. Deretter startet politiet etterforskning.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke henla politiet straffesaken etter bevisets stilling, og klagefristen på tilsynsrapporten er utløpt.

Det skriver Drammens Tidende, som har fulgt saken tett.

– Saken er etterforsket som en straffesak og er henlagt på grunn av bevisets stilling. Vi mener det ikke er overveiende klart at det har vært alvorlige voldshendelser i form av slag, spark, kvelertak og lignende, men vi ser ikke bort ifra at det i enkelte episoder er blitt anvendt fysisk håndtering av barna som har vært ut over det som anses som nødvendig, heter det i brevene som er sendt til hver av dem som leverte anmeldelser til politiet, ifølge avisen.

Tilsynsrapporten

Drammens Tidende refererer fra tilsynsrapporten, og skriver at der kommer det blant annet fram at:

  • Barnehagen har hatt problemer over lengre tid. Arbeidsmiljøet har vært så dårlig at barna kunne bli rammet.
  • 11 ganger ble det varslet om mulig vold mot barna. En av de ansatte var for hardhendt.
  • Barnehagen fulgte ikke egne regler og rutiner for varsling. Det ville ha sikret bedre dokumentasjon. Ansatte og foreldre burde ha blitt informert.
  • Eierstyret har ikke gjort jobben sin. Det har ikke vært aktivt nok, ikke støttet opp under lederen og ikke tatt en aktiv rolle.
  • Barnehagen må jobbe videre med arbeidsmiljøet. Det må bli bedre. Også tilliten til foreldregruppa må bli bedre. Om det ikke bedres så kan det føre til lovbrudd.

Kommunen følger opp

Kommunens øverste ansvarlig for barnehagene sier kommunen følger opp og fortsatt har tett kontakt med barnehagen.

– Det handler om å støtte, veileder og sikre oss at arbeidet med å få til et bedre arbeidsmiljø følger planen som er lagt, sier hun til Drammens Tidende.

Barnehagestyreren sier til avisen at det aller viktigste nå er å gjenreise tilliten hos foreldregruppa.

– Foreldrene må ha full tillit til at barna er trygge i barnehagen. Vi jobber helt konkret sammen med foreldrene om ulike tiltak. Vi skal få til et godt samarbeid, sier styreren.

Ikke lenger ansatt

Flere foreldre har tatt barna ut fra barnehagen. Den har færre barn i dag enn for ett år siden.

Den ansatte som ble anklaget for vold, er ikke lenger ansatt i barnehagen.

Både foreldre avisen har vært i kontakt med og FAU-lederen sier barnehagen har vært gjennom en snuoperasjon, og at hverdagene i barnehagen nå er tilbake til normalen.

– Den som ble anmeldt har sluttet og vi opplever at barnehagen strekker seg lengre. Den behandler oss som foreldre på en annen måte i dag og informasjonen er langt bedre enn tidligere. Jeg tenker at det som skjedde var det beste som kunne skje barnehagen. Det kunne ikke fortsette slik det var, sier FAU-lederen til Drammens Tidende.

Powered by Labrador CMS