Rådmannen i Askøy kommune foreslår i sitt budsjettforslag å utsette full innføring av bemanningsnormen i de kommunale barnehagene til 1. august 2019, og at de to kommunale barnehagene Furuly og Ask ikke lenger skal få midler til utvidet åpningstid. Det har fått foreldrerepresentantene til Furuly barnehage, Camilla Pedersen (venstre) og Elise Kleppe (høyre), til å reagere.

Rådmannen vil kutte støtte til utvidet åpningstid – foreldre frykter at flere blir nødt til å bytte barnehage

– For mange er den utvidete åpningstiden avgjørende for at de kan fortsette å ha barna i denne barnehagen, sier foreldrerepresentant Elise Kleppe i Furuly barnehage på Askøy.

Publisert

I disse dager vedtar kommuner landet over budsjett for neste år.

I Askøy kommune i Hordaland har rådmannens budsjettforslag for 2019 skapt uro blant foreldregruppa i Furuly barnehage.

Rådmannen foreslår blant annet å utsette full innføring av bemanningsnormen i de kommunale barnehagene til siste frist; 1. august 2019. Det foreslås også at de to kommunale barnehagene Furuly og Ask ikke lenger skal få midler fra kommunen til utvidet åpningstid.

Foreldrerepresentant for Furuly barnehage, Elise Kleppe, er bekymret for ringvirkningene dersom begge forslagene vedtas.

– Furuly barnehage oppfyller allerede den nye bemanningsnormen og må da redusere voksentettheten med 1.4 stilling i syv måneder. Dersom begge tilskuddene faller bort (midler til bemanningsnorm og utvidet åpningstid red. anm) må de redusere med totalt 2.1 stilling. Vi frykter at resultatet vil bli at barnehagen enten må korte ned på åpningstiden, eller at dette vil gå på bekostning av kvaliteten i det pedagogiske tilbudet, sier barnehagemoren.

– For mange foreldre er den utvidete åpningstiden fra klokken 6.45 til 16.45 avgjørende for at de kan fortsette å ha barna i Furuly barnehage. Vi er nå bekymret for at noen foreldre må se seg nødt til å flytte barna sine over til private barnehager for å få hverdagen til å gå rundt, sier Kleppe.

60 prosent vurderer å bytte barnehage

De kommunale barnehagene på Askøy har en åpningstid som strekker seg fra klokken 7.30 til 16.30, med unntak av Furuly og Ask som altså har en åpningstid utover dette.

– Vi har gjennomført en uoffisiell spørreundersøkelse blant foreldrene i barnehagen. Her svarer over 60 prosent at de enten vil vurdere, eller ser seg nødt til å bytte barnehage dersom åpningstiden blir redusert. Hvis 60 prosent av barna forsvinner, hva skjer da med barnehagen? sier Kleppe.

– Vi frykter at barnehagen må stenge dørene til flere av basene, at barna våre vil miste selskapet til bestevennen i barnehagen eller at vi vil miste flere av våre kompetente og omsorgsfulle voksne, sier hun.

Veiarbeid skaper utfordringer

Furuly barnehage har i likhet med Ask barnehage, fått midler fra kommunen til utvidet åpningstid siden 2016 på bakgrunn av at barnehagen ligger langs en vei som skal oppgraderes i perioden 2018-2021. Dette vil kunne gi foreldrene ekstra utfordringer i forhold til henting og levering.

– Etter at arbeidet med veien for alvor har kommet i gang, merker vi som foreldre hvor viktig den utvidete åpningstiden er. Det er ofte lange køer og vi mener det vil være uheldig av kommunen å ta bort et slikt tilbud først når det blir nødvendig, sier Kleppe.

Hun mener det vil være en ansvarsfraskrivelse av kommunen å overlate ansvaret for å levere et barnehagetilbud med åpningstid utover 7.30-16.30 til de private barnehagene.

– Skaper usikkerhet

Kleppe opplyser at de var forberedt på at rådmannen ville foreslå å kutte tilskuddet til utvidet åpningstid.

– Men vi hadde god dialog med barnehagen og de mente de skulle klare å beholde åpningstiden slik den er på grunn av den nye bemanningsnormen. Vi var rolige frem til vi så budsjettforslaget til rådmannen, der det både foreslås å trekke tilbake tilskuddet til utvidet åpningstid, samtidig som det foreslås å utsette full innføring av bemanningsnormen i de kommunale barnehagene til august 2019, sier Kleppe.

Kommunalsjef for oppvekst i Askøy kommune, Åge Rosnes.

– Vi synes forslaget til rådmannen er uansvarlig fordi det skaper mye usikkerhet for foreldre, barn og ansatte. Dette vil ikke bare ha konsekvenser for de foreldrene som forståelig nok vil se seg nødt til å bytte barnehage, det vil kunne ha konsekvenser for alle involverte. Det er ikke bare, bare å bytte barnehage. For barna kan det være vanskelig å bli flyttet fra noe kjent og trygt og over i noe ukjent, sier Kleppe.

– Kommunen må spare penger

Den nye bemanningsnormen som sier at det skal være minimum én voksen per seks barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år, ble innført i de kommunale barnehagene på Askøy fra 1.8.2018. Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å reversere bemanningsnormen i kommunale barnehager i tiden 1.1.2019 til 1.8.2019.

– Kan dette forslaget innebære at barnehager må redusere nåværende bemanning fram til 1. august 2019?

– Vi vil i tilfelle bruke ansatte i vikariater som måtte oppstå, for å sikre alle arbeid. Det innebærer at noen midlertidig kanskje må flytte til annet tjenestested en periode, sier kommunalsjef for oppvekst, Åge Rosnes, i en e-post til barnehage.no.

Rosnes opplyser at kommunen vil spare 3,3 millioner kroner i 2019 på å utsette full innføring av bemanningsnormen til 1. august neste år, som er siste frist for å innføre normen.

– Rådmannen foreslår også å kutte tilskuddet til utvidet åpningstid i Furuly barnehage. Over halvparten av foreldrene i barnehagen sier de vurderer å bytte til en annen barnehage dersom barnehagen blir nødt til å korte ned på åpningstiden som følge av at tilskuddet faller bort. Hvordan stiller kommunen seg til dette?

– Rådmannens forslag er motivert av at kommunen må spare penger. Vi må legge frem et budsjettforslag i balanse. Det er selvfølgelig ikke optimalt for barn å bytte barnehage, men kommunen har rikelig med plass, sier Rosnes.

– Foreldregruppa til Furuly barnehage mener det er en ansvarsfraskrivelse av kommunen å overlate ansvaret for å levere et barnehagetilbud med åpningstid utover 7.30-16.30 til det private markedet. Hva er din kommentar til dette?

– Minner om at rådmannens forslag til budsjett må være i balanse. Da er det vanskelig å imøtekomme alle ønsker og behov, svarer Rosnes.

Håper forslagene blir nedstemt

Foreldrerepresentant for Furuly barnehage, Elise Kleppe, håper nå at kommunestyret som skal behandle budsjettforslaget 13. desember, ikke vil gå inn for rådmannens forslag.

Arbeiderpartiet, SV og Askøylisten har levert et felles endringsforslag der de foreslår at bemanningsnormen skal gjelde fra 1.1.2019, men at tilskuddet til utvidet åpningstid faller bort. Høyre og FrP leverte hver sine forslag der de foreslår å videreføre tilskuddet til utvidet åpningstid, men å utsette full innføring av bemanningsnormen til august 2019.

Under behandlingen av budsjettforslaget i Formannskapet fikk ingen av endringsforslagene flertall. Innstillingen fra Formannskapet ble dermed at alle forslagene oversendes kommunestyret for endelig votering.

– Vi håper forslaget til Arbeiderpartiet, SV og Askøylisten vil få flertall siden det vil styrke alle barnehagene, og vi uansett var forberedt på at tilskuddet til utvidet åpningstid ville utgå. Vi i foreldregruppa vil nå fortsette å jobbe frem til kommunestyret har sitt møte den 13. desember, og vil blant annet sende epost til alle representantene i forkant av møtet, sier Kleppe.

– Vårt synspunkt er at man ikke kan ta bort begge deler. Vi mener barnehagen enten må få beholde tilskuddet til utvidet åpningstid frem til bemanningsnormen trer i kraft i august, eller at kommunen må gi dem bemanningsnormen fra 1. januar 2019, sier hun.

Powered by Labrador CMS