Barnetun barnehage ligger i idrettshallen i Brønnøysund.
Barnetun barnehage ligger i idrettshallen i Brønnøysund.

Først sa kommunen opp leieavtalen – nå foreslår rådmannen at barnehagen ikke skal få tilskudd

Brønnøy kommune skal spare penger  – det går utover barnehage som må flytte.

Publisert Sist oppdatert

I Brønnøy kommune er det vedtatt en kostnadsreduksjon på 3,6 millioner kroner knyttet til barnehageområdet. Reduksjonen ble begrunnet med lave barnetall.

Nå foreslår administrasjonen at kommunen ikke skal godkjenne nye søknader om kommunalt tilskudd til barnehagedrift for barnehageåret 2020/2021. Begrunnelsen er overkapasitet i det totale barnehagetilbudet. Skulle Rådmannens forslag bli vedtatt, vil det skape utfordringer for Barnetun barnehage.

Som barnehage.no har skrevet tidligere, fikk barnehagen kun leiekontrakt fram til 31. juni 2020. Dermed var de i full gang med å se seg om etter nye lokaler.

Må søke på nytt

Problemet for Barnetun, er at kommunen har slått fast at barnehager som flytter fra eksisterende til nye lokaler må søke om tilskudd på nytt.

– Alle som søker godkjenning om drift av privat barnehage, og som oppfyller lovkravene, har krav på godkjenning. I tillegg til godkjenning må det søkes separat om rett til kommunalt tilskudd til drift. Det er dette rådmannen innstiller på at vi ikke skal gi i 2020/2021, sier oppvekstsjef Cathrine Theting til Brønnøysunds avis.

«Brønnøy kommune opplever dessverre, som flere kommuner i Nordland, en stor nedgang i barnetallene. Dette har ført til en betydelig overkapasitet på barnehageplasser i kommunen. 01.08.2019 la kommunen ned Flaggstanghaugen barnehage med 66 plasser», heter det i saksframlegget.

I tillegg har kommunen vedtatt at fordelingen mellom kommunale og private barnehager ikke skal medføre at den private andelen er mindre enn 40 prosent.

– Dette gir rådmannen et politisk styringssignal om hvordan barnehagetilbudet fremover skal rigges. Det ble også vedtatt at vi totalt skal ha en buffer på 20 plasser i barnehagetilbudet som helhet. Dette for å sikre at vi har et godt og attraktivt tilbud til familier med barn som for eksempel kommer tilflyttet gjennom året, heter det videre i saksframlegget.

Private barnehager i stort flertall

Utfordringen, slik administrasjonen ser det, er at hvis nye barnehager får innvilget kommunale tilskudd, vil alle reduksjoner i barnehageplasser bli tatt kommunalt. Dermed vil man gå mot nedleggelse av ytterligere en kommunal barnehage.

– Private barnehager vil da være i stort flertall noe som gir en sårbarhet med tanke på strategisk styring. Risikoen her er hvis en av de private legger ned/går konkurs etc. er kommunen ansvarlig for å stille barnehageplasser til disposisjon på kort varsel. 

Jahn-Karsten Nielsen er styreleder i barnehagen. 

«Vi har registrert innstillingen til rådmannen, og tar den til etterretning, men vi arbeider videre for fortsatt drift av Barnetun barnehage i nye lokaler.», skriver han i en epost til Brønnøysunds avis.

Powered by Labrador CMS