Toftsundet barnehage i Brønnøy kommune ble foreslått nedlagt i år, men ble berget av politikerne. Nå foreslås barnehagen lagt ned på nytt.
Toftsundet barnehage i Brønnøy kommune ble foreslått nedlagt i år, men ble berget av politikerne. Nå foreslås barnehagen lagt ned på nytt.

De fikk nylig 465.116 kroner ekstra, men det hjelper ikke - foreslås nedlagt på nytt

Brønnøy kommune sliter med økonomien. Nå foreslår rådmannen nok en gang kraftige barnehagekutt - eventuelt å privatisere alle barnehagene i kommunen.

Publisert

– Nedgangen i barnetall er dramatisk, så noe må gjøres. 

Det sier konstituert oppvekstsjef Kjartan Paulsen i Brønnøy kommune, etter at administrasjonen la fram sine forslag til innstramming i neste års kommunebudsjett.

Da formannskapet møttes i går presenterte rådmann Pål Trælvik og økonomisjef Frank Nilssen ei kuttliste på i alt 15,2 millioner kroner i kommunebudsjettet for 2019. For 2020 og årene etter mener de at man kan kutte i alt 26,2 millioner kroner, skriver Brønnøysunds Avis i dagens utgave.

I rådmannens forslag går det hardt ut over barna: Samlet vil kutt i barnehage og skole kunne spare kommunen for 10,35 millioner kroner innen 2020, ifølge avisen.

Møtt med tårer og raseri

I april ble foreldrene til barna i Toftsundet barnehage innkalt til ekstraordinært møte. Da fortalte oppvekstsjef Knut Johansen og daværende oppvekstfaglig konsulent Kjartan Paulsen foreldrene at barnehagen ville bli foreslått nedlagt. Beskjeden ble møtt med både tårer, raseri og trusler om å flytte fra kommunen.

Rådmannn Pål Trælvik sa dengang dette om årsaken:

– Totalt er det 83 færre barn i barnehagene i Brønnøy. Både de private og de kommunale barnehagene har færre barn ved starten av barnehageåret i august. Både færre «store» og små barn. Stort barnekull som går over i skole og færre ettåringer forklarer noe av nedgangen. Vi må da se alle våre barnehager i sammenheng både bemanning og økonomi. Bemanningsnormen og pedagognormen har betydning. Saken skal på høring.

Men politikerne ville det annerledes, og vedtok ikke barnehagenedleggelsen. Samtidig blir det sannsynligvis enda flere ledige barnehageplasser i Brønnøy framover.

– Prognosen viser at det er 83 barn som går ut av barnehagen og 47 barn som blir født i 2018 – altså en reduksjon på 36 barn. Korrigerte tall fra sist viser at det var en overkapasitet på 70 plasser. Det betyr at det blir en overkapasitet høsten 2019 på rundt 100 barnehageplasser, sier Paulsen.

Det er i dag fem private barnehager i kommunen. Per 15. desember i fjor hadde de i alt 193 barn, ifølge tall fra barnehagefakta.no. De fem kommunale barnehagene hadde på samme tidspunkt 228 barn.

Kutter i oppvekst

Nå foreslår rådmannen nok en gang å å legge ned Toftsundet barnehage, som i år har i alt 29 barn. Nå foreslås det også å legge ned Flaggstanghaugen barnehage, som per 15. desember i fjor hadde 36 barn.

Hvis de to barnehagene blir nedlagt, vil det spare kommunen for 1,2 millioner kroner per barnehage i 2019, og 1,8 millioner kroner per barnehage året etter, ifølge forslaget. 

Toftsundet barnehage var forøvrig den eneste barnehagen i Brønnøy kommune som ble tilgodesett med de ekstra statlige pengene som ble bevilget som en overgangsordning for bemanningsnormen i høst

– Har dere regnet inn pengene dere da vil miste gjennom ekstrabevillingen ved å legge ned barnehagen? 

– Nei, det må trekkes fra det endelige regnestykket, sier Paulsen. 

En stilling som barnehageleder er også på kuttlista, noe som vil gi en besparelse på 350.000 kroner i 2019.

– Den besparelsen er delvis knyttet til en eventuell nedleggelse av de to barnehagene. I dag er vi organisert med en oppvekstsjef og en nestleder i avdelingen i kommunen. I mellomleddet mellom kommunens administrasjon og barnehagestyrerne har det vært en mellomleder. Det er den stillingen vi nå diskuterer hvordan vi skal videreføre. Men tanken er ikke å flytte den fra barnehagesektoren, sier økonomisjef Frank Nilssen til barnehage.no.

Sparer på privatisering

På en alternativ spareliste, som Brønnøysunds Avis omtaler som b-lista, er det inne et forslag om å privatisere alle barnehagene i kommunen. Det vil ifølge forslaget gi en besparelse på 1,5 millioner kroner i 2019, og 2,5 millioner kroner i 2020 - men kan nødvendigvis ikke kombineres med forslagene om å legge ned de to barnehagene, står det.

– Hvor i den kommunale barnehagedriften er det konkret disse fire millionene skal hentes de neste to årene?

– Dette er ikke kvalitetssikret godt nok, fordi alternativet ikke er særlig aktuelt. Vi har tatt utgangspunkt i antall barn, brukt statens satser og kom fram til en sum på rundt fire millioner kroner i forhold til dagens budsjett. Da tar vi høyde for at det går 36 færre barn i barnehagene i Brønnøy til neste år, sier Kjartan Paulsen.

Også økonomisjefen understreker at administrasjonen har gått bredt ut, og snudd hver en stein i kommuneøkonomien. Uten at det betyr at verken nedleggelser eller privatisering blir en realitet.

– Vi har fått beskjed om å virvle opp det som finnes av muligheter, og har tatt med alt vi har fått innspill på, sier Nilssen.

Kan også spare på skole

I tillegg foreslår administrasjonen å spare ytterligere på barn og oppvekst: 

De foreslår at ungdomstrinnet på Hilstad skole legges ned, og at 5.-7. klasse på Nordhus skole skal legges ned og flyttes inn til byen. Samlet vil kutt i barnehage og skole kunne spare inn 10,35 millioner kroner innen 2020, ifølge Brønnøysunds Avis.

Avisen skriver dette om bakgrunnen for de massive besparelsene:

Tidligere i år la administrasjonen fram tertialrapport 2. I denne var et budsjettert overskudd snudd til et underskudd, i løpet av få måneder. Kommunestyret ga rådmannen og hans stab i oppdrag å planlegge kutt og tiltak. Det er dette administrasjonen nå har gjort. Det ble signalisert at man skulle forsøke å skjerme områdene som drives «på budsjett» i dag.

 

Kritiske til barnehagekutt

Formannskapet ble åpnet med disse ordene av ordfører  Johnny Hanssen (Ap), ifølge Brønnøysunds Avis:

– Administrasjonen har jobbet knallhardt de siste ukene og sett på mulige måter å gjøre dette på.

Både Flaggstanghaugen og Toftsundet barnehage foreslås nedlagt.
Både Flaggstanghaugen og Toftsundet barnehage foreslås nedlagt.

Økonomisjef Frank Nilssen fremhevet den negative befolkningsutviklingen som en viktig årsak til forslagene om å kutte innen barnehage og skole.

– Når vi mister dem når de går ut av ungdomsskolen, og det ikke «fylles på» med nye førsteklassinger i bunnen, da blir det mindre penger, sa Nilssen om befolkningsutviklingen.

Høyres Tor Torgvær var ifølge avisen sterkt imot barnehagenedleggelsene, og Senterpartiets Eilif Trælnes ytret seg også kritisk til forslaget: 

– Jeg merker at verden endrer seg fort. Det er jo eldre og barn det går ut over.

Spørsmålet skal videre behandles i kommunestyremøte førstkommende torsdag, men blir ikke avgjort før økonomiplanen vedtas i november.

 

 

Powered by Labrador CMS