Språk er viktig for alle barn, og ekstra viktig for minoritetsbarn.
Språk er viktig for alle barn, og ekstra viktig for minoritetsbarn.

Inviterer til språksatsing for flyktningbarn

Søker asylmottak og barnehager med flyktningbarn til nytt språkprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

40 barnehager og asylmottak inviteres til oppstart av et helt nytt språkprosjekt utviklet av Intempo, med støtte fra Egmont Fonden. Familier på asylmottak og barnehager med høy andel flyktningbarn prioriteres. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningebakgrunn.

Forskning viser at tidlig innsats for barn med flyktningebakgrunn er viktig for et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er språkverktøy for de minste barna. Bravo-leken er, i følge eier Heidi Aabrekk, utviklet med sikte på tidlig språkstimulering og skal være forankret i nyere hjerneforskning. Bravo-leken er en del av Intempo.

En god start

Egmont Fonden har nå gitt Bravo-leken 600 000 kroner som skal brukes til å samle 40 asylmottak og barnehager med høy andel flyktningbarn i Trøndelag og Rogaland, i et felles språkprosjekt.

– Målet er å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling ­ både mens de er små barn og på lengre sikt, samt sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon, i en pressemelding.

Materiellet består av 120 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Bravo-leken er i bruk i nærmere 300 barnehager over hele landet i dag.

Trøndelag og Rogaland

– Sammen med Egmont Fonden har vi nå mulighet til å gi enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk.

Kursene blir holdt allerede i høst og oppstart av Bravo-samlingsstunder fra nyttår.

– Vi vil gjerne invitere barnehager med høy andel flyktningbarn i Rogaland og Trøndelag med i prosjektet, samt asylmottak med barnebaser, sier Aabrekk og håper ønsker med dette å nå ut til alle som kan være interesserte i å delta i satsingen.

Les prosjektbeskrivelsen her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Fakta:

Egmont Fonden er et virksomhetsfond. Fondet består av en kommersiell del, som driver medievirksomhet og står bak blant annet Nordisk Film, TV2 Egmont Publishing, og en allmennyttig del, som støtter for barn og unge. I 2015 gikk over 100 millioner kroner av overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhet til innsatser som øker omsorgen for barn og unge og deres læring.

Powered by Labrador CMS