– Vi mener verktøyet er særlig aktuelt for samisktalende barn, barn som ikke har daglig samisktalende språkmiljø å oppholde seg i og barn som trenger intensiv språkopplæring, forteller Heidi Aabrekk, gründer av Intempo som står bak Bravo-leken.
– Vi mener verktøyet er særlig aktuelt for samisktalende barn, barn som ikke har daglig samisktalende språkmiljø å oppholde seg i og barn som trenger intensiv språkopplæring, forteller Heidi Aabrekk, gründer av Intempo som står bak Bravo-leken.

– Svært aktuelt for samiske barn

– I samarbeid med utvalgte barnehager skal vi tilpasse samlingsstundene til samisk miljø og samiske uttrykk, sier Ellen Cecilie Triumf, prosjektleder for en av Sametingets nyeste satsinger på de aller yngste i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Verktøyet i prosjektet er Bravo-leken, et pedagogisk verktøy som først og fremst er tilpasset barn i alderen null til tre år. Med økende kunnskap om hjernen trengs pedagogisk innovasjon i det systematiske språkarbeidet med de aller yngste i barnehagen. Målet med Bravo-leken er å øke ordforrådet, bedre begrepsforståelsen og barnas språklige bevissthet, for det gjør læring lettere senere.

– Vi mener verktøyet er særlig aktuelt for samisktalende barn, barn som ikke har daglig samisktalende språkmiljø å oppholde seg i og barn som trenger intensiv språkopplæring, forteller Heidi Aabrekk, gründer av Intempo som står bak Bravo-leken.

Hjerneforskning viser at det meste av språkutviklingen skjer de tre første leveårene og at systematisk språkstimulering gjennom lek kan ha positiv effekt og gi gode resultater. Bravo-leken har vært i bruk på norsk siden 2010 og på dansk siden 2015. I dag leker over 250 norske og danske barnehager Bravo-leken.

Knekte lesekoden

Erfaringene er gode. I Solund kommune begynte det første ”Bravo-kullet” på skolen i 2014, barna som begynte i første klasse har lekt Bravo-leken siden 2009. Det tok ikke lang tid før barnehagen fikk de første tilbakemeldingene av lærer Helga Marie Vangsnes, som har jobbet i skolen i 24 år, og har arbeidet med mange førsteklasser.

De åtte elevene i første klasse imponerte henne. Tall, språk- og begrepsforståelse var på plass, det samme var bokstavkunnskap og bokstavlyder.

– Vanligvis bruker vi boka «Forberedende trening» i første klasse. Denne kunne jeg legge vekk. Andre uken på skolen startet vi rett på bokstavlæringen, og vi brukte bare en uke på hver bokstav, mot tidligere to. De kunne lytte ut første og siste lyd. Alle elevene i klassen knekte lesekoden tidlig, dette er uvanlig, sier Helga Marie Vangsnes.

Tilgjengelig på tre samiske i høst

Ellen Cecilie Triumf er sertifisert bravopedagog for Nordland, Troms og Finnmark. Hun har selv erfaring med å bruke Bravo-leken på egne barn både på norsk, nordsamisk og lulesamisk. Hun ser behovet og potensialet for en ferdig samisk versjon av leken og ønsker gjennom dette prosjektet å tilpasse og oversette deler av Bravo-leken. Slik kan flere samiske barnehager og foreldre få muligheten til å gjøre en ekstra innsats for barnas språkutvikling – også på nord-, sør- og lulesamisk.

For stadig flere samiske barn, også i samiske kjerneområder, finnes det et stort potensiale for å øke ordforrådet på samisk. Materiellet kan være med på å lære nye og bevare samiske ord, begreper og den språklige kommunikasjonen. Man kan leke både hjemme og i barnehagen, og på flere språk.

Utvalget av ord og begreper i Bravo-leken er synkronisert med og sortert etter de syv fagområdene i rammeplanen og et utvalg kulturspesifikke ord er også tatt med i den samiske versjonen. Bilder og konkreter vil bli tilpasset samisk miljø der det er naturlig. Begrepene i leken legger grunnlaget for samtaler og aktiviteter resten av dagen.

Samarbeid med Samisk Lesesenter

– Denne versjonen skal de samiske barna kunne kjenne igjen og det skal være morsomt for barna å leke med dette materiellet, sier Triumf om den samiske Bravo-versjonen.

Hun tror at flere vil få øynene opp for hvordan barn lærer og hvordan man kan få meningsfull kvalitetstid med barna.

Målet med prosjektet er å lansere en samisk versjon av Bravo-leken som kan stimulere og inspirere barnehagene til å jobbe systematisk med språklig bevissthet, begrepsforståelse og ordforråd på samisk. Et utvalg samiske barnehager og en referansegruppe fra Samisk Lesesenter er samarbeidspartnere i prosjektet som skal bli tilgjengelig for alle fra høsten 2016.

Om Bravo-leken

Intempo har utviklet det praktisk-pedagogiske verktøyet, Bravo-leken. Bravo-leken er en aktiv og utviklende lek med ord og bokstaver. Utgangspunktet er ord-, bokstav- og billedkort som brukes på ulike måter. Hovedmålet med alle Bravo-aktivitetene er å legge et solid grunnlag for en god språkutvikling. Ord, bokstaver og bilder kombinert med sanseopplevelser og morsomme aktiviteter, bedrer barnets språklige bevissthet og øker både ordforråd og forståelse. Samtidig får barnet motoriske utfordringer og en herlig opplevelse av å mestre.

Om Intempo AS

Intempo AS er en sosial entreprenør som koordinerer kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling. Selskapet arbeider for en helhetlig pedagogisk innovasjon for barn i aldersgruppen 0 – 3 år. Et barn utvikler seg ikke uten støtte, så bedriftens mål er å utvikle pedagogisk materiell og praksis som forebygger lese- og skrivevansker og gjør læring lettere senere. Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk. Intempo har tre ansatte som sammen med flere Bravopedagoger tilbyr kurs i Bravo-leken over hele landet.

Powered by Labrador CMS