Statsminister Erna Solberg (H) var under valgkampen i fjor på besøk hos Miriam Fagerli og Vågønes barnehage i Bodø. Barnehagen fikk i mai avslag på søknaden om flere plasser. Men nå kan et nytt politisk vedtak hjelpe barnehagen videre. Foto: Øyvind Johansen
Statsminister Erna Solberg (H) var under valgkampen i fjor på besøk hos Miriam Fagerli og Vågønes barnehage i Bodø. Barnehagen fikk i mai avslag på søknaden om flere plasser. Men nå kan et nytt politisk vedtak hjelpe barnehagen videre. Foto: Øyvind Johansen

Bodø har behov for 235 nye plasser – frir til de private for å finne løsninger

I slutten av mai fikk Miriam Fagerli og Vågønes barnehage avslag på en søknad om å ta inn flere barn. Litt over to uker senere vil et enstemmig bystyre i Bodø ha dialog med de private for å få fortgang i utbyggingen av nye plasser.

Publisert

Ett år etter at Bodø kommune vedtok at alle nye barnehageplasser i kommunen enten skal bygges av kommunen eller ideelle, søker de dialog med alle private barnehager for å innfri sine ambisjoner i barnehagepolitikken.

Et enstemmig bystyre i Bodø har gått inn for å jobbe for at alle småbarnsforeldre skal ha tilbud om barnehageplass fra barnet fyller ett år.

I dag har ikke barnehagene tilstrekkelig kapasitet til at det kan gjennomføres. Ifølge beregningene vil det være behov for å etablere 235 barnehageplasser for å kunne tilby alle plass fra de fyller ett år, skriver Avisa Nordland.

I dialog med de private

I forrige uke vedtok bystyret enstemmig at kommunen skal gå i dialog med de private barnehagene for å klare å nå målsettingen.

Etter forslag fra Venstre og KrF fattet Bodø bystyre følgende vedtak:

«Rådmannen bes, i tråd med samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og PBL, om å gå i dialog med de private barnehagene i Bodø for å finne løsninger for å sikre alle barn i Bodø barnehageplass fra fylte ett år.»

Rådmannen skal også se på om noe av kommunens bygningsmasse kan brukes til barnehagedrift, heter det også i vedtaket til Bodø bystyre.

Sa nei til ikke-ideelle i fjor

Vedtaket kommer ganske nøyaktig ett år etter at et bystyreflertall bestående av Ap, MDG, Sp, SV og Rødt vedtok at «Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.»

Fylkesmannen i Nordland kjente i fjor høst dette vedtaket ugyldig og konkluderte:

«Kommunen kan ikke ekskludere de kommersielle barnehageeierne til fordel for de ideelle aktørene slik vi oppfatter at bystyret her har gjort.»

Fikk avslag i mai

Daglig leder Miriam Fagerli i Vågønes barnehage AS opplevde så sent som i slutten av mai å få avslag på en søknad som kunne ha hjulpet kommunen litt med å oppfylle sin ambisjon om å tilby barnehageplass til alle idet de fyller ett år.

Kommunen godkjente 10,9 kvadratmeter ekstra leke- og oppholdsareal i barnehagen, men avslo uten nærmere begrunnelse søknaden om tilskudd for flere plasser.

I fjor bygde barnehagen om et vognskur til leke- og oppholdsareal for å kunne møte kravene i bemanningsnormen og pedagognormen. Planen var å ta inn tre små og to store barn ekstra, samt ansette en ny pedagog i full stilling og en assistent 70 prosent.

- Skal vi klare oss over tid, er vi avhengig av denne utvidelsen. Vi kan kanskje drifte et år eller to på oppsparte midler, men vi ønsker å ha forsvarlig drift over tid, sier Miriam Fagerli til barnehage.no.

Håper på ny vurdering

Etter at Bodø bystyre har gitt signaler om at private barnehager vil bli en viktig brikke når ambisjonen om barnehageplass til alle som fyller ett år skal oppfylles, håper hun at administrasjonen i kommunen nå vil se på saken med nye øyne.

- Vi har styremøte tirsdag kveld. Der skal vi, på bakgrunn av de nye føringene til politikerne, finne ut hva vi gjør videre i denne saken, sier Miriam Fagerli i Vågønes barnehage.

Powered by Labrador CMS