Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fant umiddelbart tonen med barna i Regnbuen barnehage. Foto: Mariell Tverrå Løkås
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fant umiddelbart tonen med barna i Regnbuen barnehage. Foto: Mariell Tverrå Løkås

«Viktig også å få høre historiene om det som fungerer og fra dem som får det til»

Egne mottaksbarnehager eller flyktningbarn direkte i ordinære barnehager? I Bodø fikk Jan Tore Sanner høre hvorfor denne byen har valgt det første alternativet.

Publisert

- Vi opprettet mottaksbarnehagen i 1991 da Bodø begynte å ta imot flyktninger. Etter 27 år er jeg like overbevist om at mottaksbarnehage er best, sa styrer Mariann Skålvold i Regnbuen barnehage da hun mandag fikk besøk av kunnskaps- og integreringsministeren.

Jan Tore Sanner skal denne våren reise landet rundt for å lytte til og lære av godt integreringsarbeid – og møte menneskene som gjør det mulig. Ett av disse menneskene er barnehagestyreren i Bodø.

- Trenger spesiell oppfølging

Og hun brukte halvtimen hun hadde til rådighet til å snakke varmt for Bodøs mottaksbarnehage for nyankomne flyktningebarn.

- Foreldre og skolebarn som kommer som flyktninger får spesielle programmer de skal i gjennom. Vi skjønner at de trenger en helt spesiell oppfølging med veiledning og tilrettelagt norskopplæring. Hva er det som gjør at barn fra ett til seks år ikke trenger det samme? Også de trenger en myk og god landing, sa Mariann Skålvold.

Glimtet i øynene

Hun pekte på at Regnbuen barnehage er en bemanningsmessig styrket enhet. Det skal alltid være plass til å ta imot nye barn på kort varsel gjennom hele året. Og barna som kommer direkte fra en flyktningsituasjon har gjerne andre behov enn andre barn på egen alder:

Den dagen ett av våre barn sitter ute i huska og vi ser glimtet i øynene, har vi gjort jobben.

Mariann Skålvold, styrer Regnbuen barnehage

- De trenger ikke først og fremst å lære hva et rektangel er. De trenger å bli trygge og å få igjen barnelivet, og de trenger å få kunnskap om barnekulturen i sitt nye land og barnehagelivet. Den dagen ett av våre barn sitter ute i huska og vi ser glimtet i øynene, har vi gjort jobben, sa Skålvold.

Hun legger til at en egen mottaksbarnehage ikke innebærer at barna der blir avskåret fra verden utenfor. Ettersom Regnbuen barnehage holder til i samme bygning som Barnas Hus barnehage, vil flyktningbarna også møte barn med annen bakgrunn både inne i huset og ute på det felles lekeområdet.

Vil høre om dem som får det til

Rundreisen som Jan Tore Sanner har startet er et ledd i arbeidet med regjeringens integreringsstrategi. «Turneen» startet i Skedsmo, Rælingen og Alna bydel i Oslo i forrige uke. Bodø var andre stopp.

- Vi vet alle om utfordringene det er med integrering. For meg er det viktig også å få høre historiene om det som fungerer og fra dem som får det til, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til barnehage.no om hva han vil med reisene.

Enorm kompetanse

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i samtale med styrer Mariann Skålvold (midten) og Bodø-ordfører Ida M. Pinnerød (Ap).
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i samtale med styrer Mariann Skålvold (midten) og Bodø-ordfører Ida M. Pinnerød (Ap).

I Regnbuen barnehage fortalte Bodø-ordfører Ida M. Pinnerød (Ap) at organiseringen med en egen mottaksbarnehage har ført til at denne har fått en enorm kompetanse – ikke bare på barn – men på hele familiene.

Styrer Mariann Skålvold pekte på verdien i å kunne ta inn foreldrene til kontaktmøter mer enn de obligatoriske rundene som ordinære barnehager har.

- Der kan vi snakke om alt fra omskjæring til likestilling og barnekonvensjonen, og synet på barndommens egenverdi og barneoppdragelse i Norge. Dermed kan vi forberede dem på veldig mye av det som de vil møte som foreldre i det norske samfunnet. I tillegg er alt som har med spesialpedagogikk, samarbeid med helsestasjon og barnevern helt fremmed for dem, sa Skålvold.

Redde for barnevernet

Jan Tore Sanner ga uttrykk for at denne kontakten gjør barnehagen til et viktig, mykt kontaktpunkt for foreldre. Så spurte han om hva flyktningforeldre tenker om det norske barnevernet?

- Det er mange som er redde for barnevernet. Det går mange historier på mottakene, og også i flyktningeleierer i hjemlandet, om barnevernet som noe veldig farlig og skummelt. Så vi jobber en del med å forklare hva barnevernet, helsestasjon og alle tilbud som kommunen har til foreldre og barn er og går ut på, sa Mariann Skålvold.

Utgangspunktet er at barn som kommer til Regnbuen barnehage er der ett år før de flyttes over i en annen barnehage. Men hvert barn og hver familie er forskjellig og vil vurderes individuelt. Deretter kommer de ut i barnehager i sitt nærmiljø.

Jan Tore Sanner hilste på barna før han gikk i møte med barnehagestyreren og ordføreren.
Jan Tore Sanner hilste på barna før han gikk i møte med barnehagestyreren og ordføreren.

- Ingen fasit

Kunnskaps- og integreringsministeren er full av lovord om hvordan Regnbuen barnehage bidrar til integrering for barn og deres familier.

Han fikk raskt kontakt med barna da han kom inn mens de satt og spiste formiddagsmat. Og gir uttrykk for at de virket veldig trygge og tillitsfulle.

Men på spørsmål om egne mottaksbarnehager er svaret, vil han ikke være kategorisk.

- Det tror jeg ikke det finnes noen fasit på. Barn er forskjellige, og kommuner er forskjellige. Men her fungerer det åpenbart veldig godt, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS