DEBATT

«La oss følge barnegruppen og la rommet være i bevegelse på samme måte som barnegruppen er – la rommet bidra til FELLESSKAP,» skriver Kathrine M. Fagereng.
«La oss følge barnegruppen og la rommet være i bevegelse på samme måte som barnegruppen er – la rommet bidra til FELLESSKAP,» skriver Kathrine M. Fagereng.

Barns rett til et levende lekemiljø

«Vi som jobber i barnehagen trenger å snakke om hvorfor vi velger ut de materialene som er i rommet, hvordan vi velger å tilrettelegge rommet og hvilket utbytte barna skal få ut av inne- og uterommet,» skriver Kathrine M. Fagereng.

Publisert Sist oppdatert

I dagens samfunn har barn i aldersgruppen 1-6 år sine hverdager i barnehagen, flere timer både i barnehagens inne- og utemiljø. Vi som jobber i barnehagen trenger å snakke om hvorfor vi velger ut de materialene som er i rommet, hvordan vi velger å tilrettelegge rommet og hvilket utbytte barna skal få ut av inne- og uterommet.

Dette er helt klart et tema vi må ha mer bevissthet rundt, for å respektere barns lekeverden, samt ta oppgaven på alvor når vi velger ut lekemateriell og bygger opp et levende lekemiljø for barnehagebarna.

Hvilke leker og ting er tilgjengelig for barn i de ulike aldersgruppene?

Hva får barn leke med i barnehagen?

Hvor kontrollert er barns lekemiljøer og hvor levende og engasjerende er de?

Hvilke lekemiljøer og ting bidrar til samspill og vennskap?

Hvordan kan vi bevare barns lekemiljøer over tid?

Vi kan ikke velge hva barna skal leke, men vi kan tilrettelegge slik at barna får muligheten til å utfolde seg i et utfordrende, utviklende, kreativt, fantasifullt og spennende lekemiljø. Barn trenger impulser, samt trygge og kjente rom som innbyr til utfordring og fantasirikdom gjennom inventar, leker/ting, utstyr av ulik slag, tilgang på bøker og musikk, og muligheten til å klare selv.

Barna er derfor avhengig av voksne som klarer å se hva barnegruppen har behov for i deres prosjekter.

Hvilket utstyr trenger vi NÅ? Hvilke lekemiljøer har barnegruppen behov for NÅ?

Vet vi hva barna i vårt fellesskap er interessert i? Lag deg en liste, og skriv ned hva hvert enkelt barn i din barnegruppe er interessert i akkurat nå. Jeg tenker at en av våre oppgaver er å følge med på hva barn i dag er interessert i, hva de ser på barne-tv og hva de leker med hjemme. Det er et fint garderobesamtaletema med foreldrene. Kanskje vi kan forene noe kjent i noe vi kan samles om i fellesskap?

Hvilke lekemateriell tilbyr vi i barnehagen? Er det nok til alle? Er lekemateriellet vi tilbyr noe som fenger alle i gruppen vår? Bytter vi ut og gir lekemateriellet nytt liv i løpet av året? Forstår barna hva materialene kan brukes til?

Jeg tenker at hvis lekemiljøet blir kjedelig for oss voksne, er det garantert det for barna også. Enig?

Det må vi gjøre noe med! La oss starte det nye barnehageåret med å bygge opp et pulserende, inspirerende, kreativt, samt positivt lekemiljø for de nye og gamle barna.

La oss følge barnegruppen og la rommet være i bevegelse på samme måte som barnegruppen er – la rommet bidra til FELLESSKAP.

Powered by Labrador CMS