Frilek stimulerer småbarns språkutvikling

Barn mellom ett og tre år lærer mer språk gjennom fri lek enn gjennom voksenstyrt språkopplæring, mener noen av landets fremste barnehageforskere.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne har undersøkt 206 småbarnsavdelinger i 93 barnehager i hele landet. Konklusjonen er at de minste barna lærer mer språk ved å bygge en snømann og prate om det, enn i mer voksenstyrt språkopplæring.

Det skriver Dagsavisen.

– Når vi går inn og analyserer hver enkelt hverdagsaktivitet i barnehagene for seg, ser vi at språkstimuleringen kommer tydeligst fram gjennom fri lek. Lek der barna får være spontane, umiddelbare og bruke nysgjerrigheten sin i god samhandling med voksne. Det er disse settingene som løfter språkutviklingen på en naturlig måte, sier Elisabeth Bjørnestad, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, til Dagsavisen.

Hun har sammen med forsker Ellen Os, ledet arbeidet med kvalitetsstudiene «Gode barnehager for barn i Norge» (Goban) og «Blikk for barn».

Forskerne mener at formell språkopplæring, testing og språkstimulering, ikke bør ta fokus vekk fra språkopplæring gjennom fri lek.

Ifølge Bjørnestad vil hverdagsspråket hvor de voksne i barnehagen benevner ting og utvider samtaler som springer ut av barnas interesser og aktiviteter, bidra til å åpne et helt nytt univers for barna.

– De lærer begreper som hjelper dem å uttrykke seg og si hva de selv ønsker, tenker og føler overfor andre. I tillegg til språkutvikling bidrar dette også til sosial kompetanse, sier Bjørnestad til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS