Leif Hernes i 'Blikk for barn' og Lars Gulbrandsen i GoBan presenterer interessante funn fra Norges største barnehageforskning.
Leif Hernes i "Blikk for barn" og Lars Gulbrandsen i GoBan presenterer interessante funn fra Norges største barnehageforskning.

For lite fysisk kontakt i barnehagen

Norske barnehager er ikke gode nok på den varme, fysiske kontakten med de minste barna, viser resultater fra forskningsprosjektene GoBan og Blikk for barn.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har vi sett en radikal økning av barn under tre år i norske barnehager. Forskningsprosjektene GoBan og Blikk for barn forsker på kvalitet for de minste i barnehagen og spør seg selv om det er godt nok slik det er i dag.

Det er det ikke.

– Små barn i barnehagen krever vår oppmerksomhet. Hvordan håndterer vi økningen, spør prosjektleder i GoBan, Lars Gulbrandsen.

Sammen med professor og prosjektleder i Blikk for barn, Leif Hernes og førsteamanuensis Ellen Os, presenterer han foreløpige resultater på barnehagekonferansen «Barnehager for de yngste – bra nok?» i Oslo torsdag.

Svikt i tilsyn

– De store endringene i barnehagesituasjonen i Norge, krever at vi omstiller oss. I hele Skandinavia uttrykkes det bekymring for endringen og den manglende kunnskapen om de minste. Vi er ikke så gode som vi liker å tro, sier Ellen Os.

Den nordiske barnehagemodellen har et godt rykte. Derfor mener forskeren at det er ekstra skuffende når resultatene viser at det ikke nødvendigvis stemmer.

Blant de alvorligste funnene, er blant annet svikt i tilsyn av barn. Vi bor i et land som er islagt store deler av året. Det betyr at barna må lære å håndtere forskjellige underlag i stedet for å holdes borte fra for eksempel is.

– Vi kan ikke hindre barns utfoldelse, men vi må se på om barnet faktisk passes på når underlaget er potensielt farlig, sier Os.

Et viktig krav er at alle barn skal sees i en slik grad at de ikke utsettes for fare.

– Er tilsynet med barn godt nok? Vi har masse rom i norske barnehager og kan ikke se alle barn med ett blikk. Passes barna godt nok på? Eller er de for lenge alene i ett rom? spør Os og avslører at det svinger kraftig fra barnehage til barnehage. For kraftig. Ja, barn har rett til å leke uten konstant overvåking, men de skal passes på.

Forskerne fant ut at hele 30 prosent av barnehagene i undersøkelsen har store problemer med tilsyn. Og i 12 prosent står det svært dårlig til.

– Dette er for dårlig! sier Os.

Bruker for få ord i samtaler med små barn

Men det er ikke bare dårlige nyheter. Ansatte i norske barnehager er hyggelige, vennlige, tilpasser språket til barn og situasjon, responderer raskt og det er få konflikter.

Samtidig brukes det for få ord i samtaler med små barn og det er lite verbal lek, som rime- og hermeleker.

– De ansatte legger i liten grad til nye ord til barns utsagn. Det mangler rett og slett en del i hverdagsspråket mellom voksen og små barn, sier Os.

Samtidig er 90 prosent av de voksne flinke til å stille barna enkle spørsmål.

35 prosent er ikke gode nok på fysisk kontakt

Så kommer det som kanskje er det verste. Kun 65 prosent oppfyller undersøkelsens krav om varm, fysisk kontakt i løpet av dagen.

– Dette er så trist fordi vi snakker om helt små barn, sier Os.

Det hele koker ned til bemanning, noe som hun mener både myndigheter, barnehagelærerutdanningen og praksisfeltet må ta ansvar for.

Ansatte kan også bli flinkere til å gi barn tilbakemeldinger i overgangssituasjoner når for eksempel et barn hjelper et annet.

Fakta

  • 80 prosent av alle norske barn starter i barnehage mellom ett og to år.
  • Fra år 2000 og frem til i dag har andelen barn under tre år som har plass i barnehager økt med 42 prosentpoeng.
  • Fra 2015 er 35 prosent av alle barn i norske barnehager under tre år

Om forskningsprosjektene

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd har to prosjekter fått 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Prosjektene «Blikk for barn» (BfB) og «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) gjennomfører nå et prosjekt som undersøker kvaliteten i norske barnehager.
  • GoBaN følger i tillegg 1200 barnehagebarn født i 2011 og 2012 frem til de begynner på skolen. Dette er den største forskningssatsingen på barnehager noensinne i Norge. Foruten forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus deltar forskere fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø i prosjektene.
Powered by Labrador CMS