Revehiet Naturbarnehage i Kristiansand melder oppbud, etter at de ble pålagt midlertidig stenging av kommunen.

Ble pålagt å stenge midlertidig. Nå legger barnehagen ned

I høst åpnet Kristiansand kommune tilsyn med Revehiet naturbarnehage. Nå har barnehagen fått varsel om å stenge midlertidig, men velger å legge ned.

Publisert Sist oppdatert

Saken er omtalt i Fædrelandsvennen (krever abonnement).

– Det er forferdelig trist. Vi har drevet vår spesielle barnehage i 22 år, med svært fornøyde foreldre og barn, sier eier og styrer Gøran Vinje til avisen.

Før jul sendte kommunen et brev og hadde et møte med driveren om den videre prosessen. I brevet står blant annet:

«På bakgrunn av tilsynsintervjuene har vi et grunnlag for å konstatere en rekke lovbrudd etter barnehageloven, arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Barnehagemyndigheten ser svært alvorlig på de samlede avvikene. Avvikene er omfattende, og det vil kreve en større endring av barnehagedriften for å kunne oppfylle lovkravene. På bakgrunn av dette anser vi at videre barnehagedrift på nåværende tidspunkt ikke vil være forsvarlig etter barnehageloven, og vil starte på en prosess med utarbeidelse av vedtak om midlertidig stenging av barnehagen, jf. barnehageloven 53.»

Det kommer også fram at de tre tilsynsrapportene ventes å være ferdige første uke i januar, og at pålegget om stenging vil være gjeldende fra midten av januar.

– Vi har konkludert med at en midlertidig stengning av en viss varighet er nødvendig for å kunne rette opp i omfattende avvik fra lovverket, sier Svein Tore Kvernes, stabssjef i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune til avisen.

Barnehagen valgte selv å legge ned driften rett før nyttår. I en mail til kommunen sendt 22. desember skriver Vinje:

«Jeg ønsker med dette å meddele at Revehiet Naturbarnehage stenger all drift den 31.12.2022. Foreldre er informert skriftlig om dette og at de vil få informasjon fra barnehageetaten om ny plass til deres barn i annen barnehage. Våre 12 barn vil altså trenge ny barnehageplass fra 01.01.2023.

De ansatte har mottatt permitteringsvarsel etter informasjonsmøtet i går kveld.

Da all videre overføring av tilskudd fra dere er stoppet, så er det ikke midler til å lønne de ansatte i januar.

Da den pålagte stengingen skulle skje i to måneder fra 23. januar, ville vi gå glipp av muligheten til å ta inn nye barn ved hovedopptaket, og videre drift vil med det være svært begrenset. Barna våre her ville vært plassert midlertidig i andre barnehager de to månedene vi da skulle holdt stengt, og vi anser det som svært uholdbart for barna å så skulle byttet tilbake til Revehiet. Dette ville ikke vært til barns beste.»

– All tilskuddet vårt er stoppet. Det blir ikke mulig å drive lenger. Vi ville ikke hatt penger til å lønne ansatte. Det ville vært å holde dem for narr å drive videre uten midler, sier Vinje.

Tilsynsrapporten er ikke klar, og Vinje ønsker ikke å kommentere innholdet eller hva avvikene består i.

Naturbarnehagen er godkjent for å ha totalt 18 barn fra tre år og oppover, og er blant de minste barnehagene i Kristiansand. Samtlige 11 barn som gikk i barnehagen har fått plass i en kommunal barnehage.

– Våre ansatte er nå ansatt i kommunal barnehage og våre barn har fått tilbud om plass i samme barnehage. Det viktigste for meg er at barna som gikk hos oss får det bra, sier Vinje.

Powered by Labrador CMS