Det er artig å lete etter tall blant busker og trær.
Det er artig å lete etter tall blant busker og trær.

Leker seg til kunnskap

Realfag er mer enn tall. I Blåveiskroken barnehage i Bærum kurses både ansatte og barn i realfag via lek og undring. Det er matematikk på naturlig vis.

Publisert Sist oppdatert

Bærum kommune har de tre neste årene satt ned tre satsningsområder: Lek, arbeid mot mobbing og realfag. Det tar Blåveiskroken barnehage på alvor, og har hyret inn Mikroverkstedet Nordic (MV-Nordic) for å kurse barn og ansatte i realfag på barns vis.

– Kurset heter «Matematikk naturligvis» og passer ypperlig for barn i alderen tre til seks år, men er minst like lærerikt og morsomt for de voksne, som kurses sammen med barna, sier pedagogisk veileder Mona Nikolaisen i MV-Nordic.

I løpet av det to timer lange kurset lover Nikolaisen både sanger, moro og bøttevis med praktiske leker og oppgaver.

– Morsomt og lærerikt

Ved endt kurs får barnehagen beholde både utstyr og oppgavesamlinger, samt en eventyr- og sangbok. Og det hele er praktisk tilrettelagt og foregår ute.

– Det er morsomt og lærerikt for alle. De voksne lærer i tillegg hvordan de holder barnas fokus og hvordan de jobber med tall, form og rom ute, sier Nikolaisen.

Blåveiskroken barnehage mente kurset ville treffe godt nå som realfag er både en kommunal og nasjonal satsing. Og de håpet også på å hente inspirasjon til å jobbe med temaet selv. Noe daglig leder Guro Qvist mener de så absolutt fikk.

Ble inspirert

– Ungene syntes dette var kjempegøy, og det samme mente de voksne. Vi løp rundt ute og lette etter både tall og former og hadde det veldig fint, sier Qvist.

Ikke at matematikk er noe nytt i barnehagesammenheng. I rammeplanen står det at blant annet at barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former og tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper gjennom arbeid med antall, rom og former. Det handler bare om å sette det i et system som barna responderer på.

– Vi jobbet jo med matte før, men det er veldig fint å bli inspirert og bevisstgjort. Dette var noe vi ønsket å fokusere på og som vi kommer til å bruke på turer og ellers ute. Alltid med leken i fokus, sier Qvist.

Traff godt

Hun lot seg imponere over at barn helt nede i tre å automatisk la merke til hvor mange brikker som forsvant og hvor mange som ble igjen. Mange kjente også umiddelbart igjen former av ulike slag.

– Dette traff veldig godt, sier Qvist.

Å jobbe med barn, er en takknemlig oppgave, ifølge Nikolaisen. Terskelen for realfag er lav og de har ikke fått noen dårlige erfaringer enda.

– Det er lett å inspirere små barn. De er så lett antennelige! Også så stolte over hva de får til og mestrer!

Utelek

– Hvordan foregår matematikk ute?

– Vi starter med en samling ute. Så spiller vi en mattesang og har en mattekatt som gir oss oppgaver. Så gjør vi øvelser og leker, som for eksempel bomben.

Bomben er at barna etter tur skal tråkke på tall på en matte mens de sier tallet høyt. Nikolaisen og kollegaen Rut Eli Gabrielsen har lagt en «bombe» under et av tallene uten at barnet så det.

Bomba

– La oss si at vi – og de andre ungene – la bomba under tallet tre. Så når barnet tråkker på tretallet roper alle sammen «Booooom!». Dette synes de er veldig morsomt, og alle vil være med og være den som tråkker, sier Nikolaisen entusiastisk.

Både hun og Gabrielsen har bakgrunn fra skolen og ser med bekymring på de dårlige realfagresultatene, der de i år nådde bunnen.

– Realfag må inn tidligere og vi må unngå at små barn får matteangst allerede tidlig i skolegangen. Vi har jobbet i skolen i mange år og vi vet at vi må begynne tidlig. Det betyr ikke at vi skal ha skole i barnehagen, for det skal vi ikke. Men barna ønsker å bli inspirerte. De lærer hvis de har det artig og de er veldig ivrige. Det er ikke skole, men det er likevel lov å ha et læringsfokus, som det jo er i alt.

Ikke farlig med matte

Nikolaisen opplever at barn ønsker å snakke om realfag og interesserer seg for det voksne er opptatte av. Snakker de om rom, former og geometri, løper barna rundt og finner former i naturen.

– Vi må vise dem at matte ikke er farlig. Det er i alt vi ser og alt vi gjør. Alle kan mestre matematikk. Det handler bare om hvordan forhold du får til det tidlig og hvordan det blir presentert, sier Nikolaisen, som kurser barnehager og skoler over hele landet.

– Det er dette budskapet vi må spre. At det må begynne tidlig, med lek.

– Bruk naturen!

Guro Qvist sitter igjen med mange inntrykk etter kurset og sier det er viktig å ikke tenke for vanskelig. For det er jo både enkelt og artig.

– Jeg anbefaler alle å bruke naturen. Bruk det som er ute. Kjenn hvor lett eller tung stenene er, eller sammenlign en kort og en lang pinne. Skriv et tall i sanden og be barna finne like mange kongler eller pinner. Ta med en taustump og finn pinner som er like lange. Og legg pinnene ved siden av hverandre og sammenlign. Det er veldig fint for barna å bli bevisst dette med antall, rom og form.

Når mange hører matte, blir ofte terskelen for å sette i gang umiddelbart for høy. Derfor er det nyttig for barnehagefolk å se hvor enkelt det kan gjøres.

– Bare tenk hvordan du kan bruke det til lek. Ungene må jo synes det er artig og det er viktig å ta utgangspunkt i barnas interesser.

Bare det å tenke hvordan man kan bruke det til lek. Ungene må synes det er artig. Man må ta utgangspunkt i barna interesser. Så er det bare å sette i gang.

Powered by Labrador CMS